Vägledningen för webbutveckling på öppen remiss

10 juni, 2012

Arbetet med Vägledningen för webbutveckling har pågått under ett par år och är nu äntligen klart för remissbehandling. Remissen riktas till deltagande myndigheter i E-delegationen men är även öppen för vem som helst att svara på. Remissvar ska vara inlämnade senast den 22 juni till Björn Hagström, Vägledningen finns bara som webbplats och inte som fysisk produkt.

Remissen rör innehållet i de faktiska riktlinjerna och inte själva webbplatsen även om synpunkter på den och dess indelning också tacksamt tas emot. Riktlinje 1 är väldigt omfattande och säger att man ska leva upp till wcag 2.0 nivå AA, här är det texten i själva riktlinjen som omfattas av remissförfarandet inte själva innehållet i wcag 2.0 som vi inte kan påverka. Lämna gärna svar kring om det är bra eller inte att binda sig till wcag 2.0 och om det är lämpligt att göra några avgränsningar. Arbetsgruppens bedömning har varit att det är bra att ha en standard som grundbult i vägledningen.

Frågor om vägledningen besvaras av Björn Hagström.

Kommentarer (0)