Ändringar i riktlinjer

27 juni, 2012

Bland annat som en följd av remissförfarandet har vissa riktlinjer och roller ändrats:

  • Roller har nu listade riktlinjer i prio-ordning
  • Skrivning om vägledningens status på startsidan har ändrats till ”hur man bör arbeta” från ”hur man ska arbeta”.
  • r3 Förtydligade mätbarheten
  • r12 Namnet har ändrats, ”svenska” har lagts till
  • r7 Skrivning om att man ska ha giltiga certifikat har ändrats från att tidigare ha handlat om att varningar inte ska visas.
  • r21 Utökade med en öppning att använda kontakt-/servicecenter om man använder ”en väg in”-modellen.
  • r88 Referenser till html 4.01 ändrad till enbart html.

Kommentarer (0)