Vägledningen för webbutveckling är godkänd

28 juni, 2012

Idag skrev Edelegationens ordförande Annika Bränström, också generaldirektör på Bolagsverket, under Vägledningen för webbutveckling. Vägledningen gäller alltså officiellt från och med idag. Under hösten kommer Edelegationen skapa en förvaltningsgrupp för vägledningen med syfte att ta hand om synpunkter, utöka och korrigera vägledningen vid behov samt att skapa stödmaterial som checklistor och liknande.

Ett stort tack till alla som deltagit i arbetet under resans gång, både ni i arbetsgruppen och alla som bidragit med kommentarer via sociala medier och vägledningens wiki. Ett särskilt tack till Peter Krantz och Anneli Hagdahl som under perioder varit projektledare.

Kommentarer (1)