Vidareutveckling under 2014

1 april, 2014

Sedan senhösten 2013 pågår ett samarbete mellan E-delegationen och Post- och Telestyrelsen (PTS) vars huvudsakliga syfte är att öka tillgängligheten på svenska webbplatser för personer med funktionsnedsättningar. En viktig del av detta arbete är att vidareutveckla och marknadsföra Vägledningen för webbutveckling.

Vi genomför just nu en klarspråksbearbetning av hela webbriktlinjer.se. Förutom att göra texterna mer lättlästa är syftet att förbättra sökbarheten, och att anpassa tilltalet även till andra än myndigheter. Nya texter är också på gång som tar upp webbutveckling för användare med t.ex. mobila webbläsare. En hel del andra förbättringsåtgärder är påbörjade eller planerade, och vi kommer att presentera webbriktlinjerna och lyfta frågor om tillgänglighet på webben på ett antal konferenser och möten under året.

Kontakta oss gärna (t.ex. med epost till info snabel-a webbriktlinjer.se) om du har förslag eller frågor, eller gå med i Facebookgruppen Webbriktlinjer!

Kommentarer (0)