Nu skriver vi om webbriktlinjerna

25 juni, 2014

Vi skriver om webbriktlinjerna för att de ska bli tydligare, enklare och mer begripliga.

Denna vecka publicerar vi de första riktlinjerna som

  • bearbetats enligt principer för klarspråk
  • anpassats för att lättare kunna hittas med hjälp av sökmotorer
  • från och med nu riktar sig till alla som har webbplatser – inte bara till myndigheter.

Vi gör samtidigt några andra mindre justeringar. Till exempel uppdaterar vi kategorisering och taggar, och i några fall kommer vi att slå ihop riktlinjer. Syftet med just denna bearbetning är inte att ändra på riktlinjernas innebörd. Sådana förändringar planeras också, men oberoende av den språkliga revideringen. Till exempel kommer vi att behandla mobil tillgänglighet mer utförligt inom kort.

Arbetet sker i samarbete med språkkonsulter från Expressiva och Metamatrix och beräknas vara klart i början av hösten 2014.

Klarspråk

”Begriplig” är en grundprincip i den internationella standarden för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.0). Den första och kanske mest centrala riktlinjen i Vägledningen för webbutveckling är en hänvisning till just WCAG 2.0, och vi har även flera andra riktlinjer relaterade till klarspråk. Självklart vill vi leva som vi lär, och därför bearbetar vi nu både språk och dokumentstruktur för att riktlinjerna ska bli så begripliga som möjligt.

Det innebär till exempel att vi anpassar verb till uppmaningsform, skriver ut förkortningar och använder mellanrubriker och punktlistor som stöd för användare som snabbt vill ta till sig det viktigaste. Till exempel kommer varje riktlinje att innehålla en punktlista med rekommendationer som sammanfattar riktlinjen.

Sökbarhet

Många använder sökmotorer för att hitta relevant innehåll på nätet. En förutsättning för att du ska hitta en relevant sida med hjälp av en sökmotor är att sidan, eller någon sida som länkar till den, innehåller (någon variant av) de ord du skriver in i sökrutan. Ofta finns det flera olika ord som beskriver samma sak, och för att ingen som behöver hitta en riktlinje ska missa den på grund av att vi valt ett annat ord kommer vi framöver att räkna upp vanliga synonymer när vi känner till sådana. Det gör vi längst ner på sidan, under rubriken Terminologi. Samma avsnitt förklarar också ord som vi tror kan vara okända eller svåra för vissa besökare.

Breddad målgrupp

Tidigare har webbriktlinjerna i huvudsak vänt sig till myndigheter, men under 2014 är ambitionen att även nå andra som vill hålla en hög kvalitet på sina webbplatser. Därför ändrar vi tilltalet i riktlinjerna så att det inte står ”myndigheten skall…” på var och varannan sida. Ett fåtal riktlinjer är dock riktade främst till just myndigheter (till exempel de som har med arkivlagen att göra), och där kan den sortens formulering kvarstå. Om du vill filtrera bort riktlinjer som inte berör dig som privat aktör kan du använda den filtreringsfunktion som samtidigt är under utveckling.

Tidigare versioner finns i pdf-utdragen

Du hittar en datumstämpel och en kort kommentar om ”klarspråksbearbetning” på varje riktlinje som vi hunnit skriva om. Om du vill jämföra de nya versionerna med äldre kan du till exempel läsa en äldre upplaga av den pdf-version av vägledningen som genereras varje månad.

Kommentera gärna!

Vägledningen för webbutveckling är ett ganska stort material, och självklart kan det finnas felaktigheter i riktlinjerna. Hör gärna av dig, antingen till info@webbriktlinjer.se, med hjälp av kommentarsfälten på varje sida, eller via facebookgruppen Webbriktlinjer, om du hittar fel eller på annat sätt vill kommentera riktlinjerna! Eller anmäl oss till närmsta språkpolis, så kanske riktlinjerna kan få litet extra uppmärksamhet…

Kommentarer (0)