Välbesökt seminarium om Tillgänglig webb

5 december, 2014

Den 2 december arrangerade E-delegationen, Användningsforum och Post- och telestyrelsen kursdagen Tillgänglig webb. Frågan om tillgänglighet är högaktuell, eftersom bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen från den 1 januari 2015.

Sex föreläsare fyllde eftermiddagen med matnyttig kunskap om varför tillgänglighet är viktigt.

Ta del av Tillgänglig webb nu i efterhand

Mikael Holmgren och Ulrika Gani från den nya Myndigheten för delaktighet berättade om den nybildade myndigheten och dess uppdrag som bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Pär Lannerö, E-delegationen, berättade bland annat om E-delegationens vägledning för webbutveckling dit webbplatsen www.webbriktlinjer.se tillhör.

Stina Johansson från ETU delade med sig av 7 tips för att skapa mer tillgängliga webbplatser.

Stefan Johansson från projektet Begripsam berättade om hur man kan sänka de kognitiva trösklarna för att skapa en inkluderande webb.

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen föreläste om hur man på Arbetsförmedlingen arbetar med tillgänglighetsarbete i sina digitala kanaler.

Moderator Pia Flodquist presenterade ett nytt webbverktyg för att testa graden av tillgänglighet på webbplatser. Verktyget finns på webbriktlinjer.se/testa

På Twitter kan du diskutera tillgänglighet på webben med hjälp av hashtag #webbföralla.

Kommentarer (0)