Ny, mer användbar prioritering på riktlinjerna

19 december, 2014

Vi har valt att överge den tidigare prioriteringen som gick från 1-3 och istället valt en prioritering som numera går från 1-5. Orsaken är att vi fått kritik för att nästan alla riktlinjer hade prioritet 1 och att det då blev svårt att veta i vilken ände man skulle börja.

Webbriktlinjerna har tidigare haft myndigheter som huvudsaklig målgrupp, men vänder sig nu till alla som har en webbplats. Många av dem är små aktörer med begränsade resurser. Alla har inte ens möjlighet att läsa igenom alla riktlinjer. Det är bättre att börja i någon ände och göra någonting än att bli överväldigad av webbriktlinjernas omfattning och inte göra något alls.

Om ni har begränsade resurser eller behöver prioritera av någon annan anledning, börja med de riktlinjer som har prioritet 1. Därefter riktlinjer med prioritet 2 till 5 i fallande ordning. Observera att riktlinjerna med prioritet 2-5 också är viktiga. Vissa av dem kan till och med vara nödvändiga för din målgrupp, även om de inte hamnar först i vår prioritering. Anpassa därför detta förslag efter aktuella förutsättningar.

Som underlag för vårt förslag har vi bedömt varje riktlinje utifrån följande aspekter:

  • Hur många personer berörs av riktlinjen?
  • Hur mycket påverkas de som berörs om riktlinjen inte följs?
  • Är det vanligt med ”brott” mot riktlinjen?
  • Är riktlinjen central inom sitt område?

Prova gärna själv den nya prioriteringen.

Vi tar gärna emot dina synpunkter på den nya prioriteringen. Använd någon av de kommunikationsvägar vi hänvisar till i sidfoten.

Kommentarer (0)