En första genomgång av WCAG 2.1

15 februari, 2018

2018-06-11: uppdaterat sidan i och med att WCAG 2.1 blivit rekommenderad version.

Från och med 5 juni 2018 är den nya versionen av tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 en rekommenderad version.

Den nya versionen ändrar ingenting från WCAG 2.0, som ända sedan 2011 varit den första och mest centrala webbriktlinjen (R1). Men WCAG 2.1 utökar WCAG 2.0 med 17 nya kriterier.  12 av dessa krävs för nivå AA. Uppdateringen förväntas bidra bland annat till bättre kognitiv och mobil tillgänglighet.

Sannolikt kommer även en uppdatering av den Europeiska standarden EN 301 549 som hänvisar till WCAG 2.1 AA istället för 2.0 AA. Det kan i så fall innebära att kriterier på nivå A och AA i WCAG 2.1 blir en del av tillgänglighetskraven i webbdirektivet.

PTS har gjort en översiktlig genomgång av WCAG 2.1 (PDF, 842kB) för den som vill orientera sig.

Ambitionen är att ta fram webbriktlinjer som förklarar, illustrerar och exemplifierar kriterier från WCAG på svenska även för de nya kriterierna som tillkommer med version 2.1.

Kommentarer (0)