En första genomgång av WCAG 2.1

15 februari, 2018

En ny version (2.1) av tillgänglighetsstandarden WCAG förväntas bli en färdig standard (W3C Recommendation) i mitten av 2018.

Denna uppdatering ändrar ingenting från WCAG 2.0, som ända sedan 2011 varit den första och mest centrala webbriktlinjen (R1). Men WCAG 2.1 utökar WCAG 2.0 med ca 17 nya kriterier.  13 av dessa krävs för nivå AA. Uppdateringen förväntas bidra bland annat till bättre kognitiv och mobil tillgänglighet.

Sannolikt kommer även en uppdatering av den Europeiska standarden EN 301 549 som hänvisar till WCAG 2.1 AA istället för 2.0 AA. Det kan i så fall innebära att kriterier på nivå A och AA i WCAG 2.1 blir en del av tillgänglighetskraven i webbdirektivet.

Eftersom version 2.1 fortfarande inte är helt färdig kan vi inte uttala oss med säkerhet om innehållet, men PTS har gjort en första genomgång av WCAG 2.1 (PDF, 842kB) för den som vill orientera sig.

Ambitionen är att på sikt ta fram webbriktlinjer som förklarar, illustrerar och exemplifierar kriterier från WCAG på svenska även för de nya kriterierna som tillkommer med version 2.1. Men inte förrän den nya versionen är helt färdig.

Kommentarer (0)