Korta introduktioner om lagkrav som berör utformning av webbplatser

15 februari, 2018

I intervjuer med webbriktlinjernas målgrupper, det vill säga designers, innehållsskapare, utvecklare och digitalt ansvariga, framkom att många önskar vägledning till reglering som berör deras arbete. För att möta denna efterfrågan har vi skrivit korta introduktionstexter om lagkrav som berör utformning av webbplatser och andra digitala tjänster.

Bland annat har vi fått hjälp av Språkrådet att göra en översikt av reglering på språkområdet och av Arbetsmiljöverket att göra en introduktion till reglering på arbetsmiljöområdet. Sedan tidigare finns även information om webbdirektivet och om diskrimineringslagens relevans för digital tillgänglighet.

Det finns ingen möjlighet för oss att ge fullständig information om all relevant lagstiftning, men vi kan åtminstone bidra med början till en översikt.

Kommentarer (0)