Halvdag om tillgänglig video på webben – 20 april i Malmö

20 februari, 2018
Länk till webbsändning och detaljerat program.
Där finns också ett kontaktformulär för den som vill ställa frågor till oss. Vi kommer även att bevaka hashtaggen #webbvideo på Twitter.

OBS pga tekniskt fel några minuter sen start! Prova att ladda om sändningssidan hos Malmö stad


Symboler för tillgänglig video
Textning, syntolkning och teckenspråkstolkning
(använd gärna symbolerna)

Under 2018 kommer EU:s webbdirektiv att bli svensk lag. På sikt innebär detta bland annat att videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt ska vara textade och syntolkade. Det gäller både på webben och så långt som möjligt även på videoplattformar och i sociala medier.

Detta kan bli oerhört värdefullt för personer med nedsatt syn och hörsel, och även för många andra. Teckenspråk berörs inte av samma reglering, men får snarlika konsekvenser i produktion och planering. För att på ett bra sätt kunna möta de ökande kraven behöver vi dela erfarenheter med varandra.

Är din organisation redo?

  • Känner ni till användarnas behov av undertexter, syntolkning och teckenspråkstolkning?
  • Har ni bra rutiner för att beställa, producera och sprida tillgänglig digital video?
  • Har ni bra verktyg?
  • När behövs ett separat ljudspår för syntolkning?
  • För- och nackdelar med direkttextning?

Bland annat de frågorna har vi tänkt ta upp när nätverket MITT (Myndighetssamverkan IT-tillgänglighet) träffas nästa gång.

Nätverksträff i Malmö – och på nätet

Träffen blir på Malmö stadsbibliotek (i lokalen Röda rummet) den 20 april kl 13-17 och arrangeras av Malmö stad i samarbete med Post- och telestyrelsen.

Du som publicerar digitalt material (framförallt inspelningar) i offentlig sektor får gärna anmäla dig. Se nedan.

Vi tror dock att de flesta som tar del av konferensen gör det digitalt. Vi planerar nämligen att sända den digitalt och även sprida inspelningar i efterhand via webbriktlinjer.se. Där finns redan idag en del vägledning om tillgänglig video, men den behöver vidareutvecklas.


Länk till webbsändning och detaljerat program


Preliminärt program

Vi får presentationer om användarnas behov från

 • Henrik Götesson handläggare IT- och konsumentfrågor på Synskadades riksförbund,
 • Mattias Lundekvam, ordförande för Hörselskadades riksförbund,
 • Isabella Hagnell, generalsekreterare för Sveriges dövas riksförbund och
 • Mia Ahlgren, policyhandläggare, Funktionsrätt Sverige.

För produktions- och beställarperspektiv står bland annat

 • Lars Samuelsson, lead för tillgänglighet för SVT online,
 • Magnus Johansson, syntolkningsproducent på Iris media,
 • Mindy Drapsa, företagsledare Dramaski och
 • Richard Gatarski, producent på WestreamU

Från arrangörerna medverkar

 • Mikael Hellman, videoansvarig Malmö stad
 • Nils Karlsson, kommunalråd (mp) i Malmö. Ordförande för Funktionsstödsnämnden samt ordförande för Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
 • Pär Lannerö, projektledare för webbriktlinjer.se på Post- och telestyrelsen

Förutom presentationer kommer det även att finnas ett visst utrymme för erfarenhetsutbyte mellan närvarande.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för deltagande på plats i Malmö till info@webbriktlinjer.se (eller ring Post- och telestyrelsen 08-678 55 00 och fråga efter Pär Lannerö) så snart som möjligt. Antalet platser är begränsat. Däremot behövs ingen föranmälan för deltagande på distans. Deltagande kostar ingenting men vi vill att du avbokar i god tid om du får förhinder. Vi återkommer med bekräftelse där vi meddelar om du fått plats så snart vi kan. I mån av plats kan vi eventuellt även välkomna intresserade som inte jobbar i offentlig sektor.

Vänligen ange i anmälan om du har behov av syntolkning, hörselteknisk utrustning eller specialkost (vi bjuder på fika i pausen), eller om det är något annat vi behöver veta för att du ska kunna vara delaktig. Meddela också om du inte vill förekomma på bild i våra inspelningar.

Det går bra att i samband med anmälan skicka med frågor som du tycker att konferensen eller webbriktlinjerna borde beröra.

Kommentarer (4)