Halvdag om tillgänglig video på webben

20 april, 2018
Symboler för tillgänglig video
Om textning, syntolkning och teckenspråkstolkning
(använd gärna symbolerna)

Under 2018 kommer EU:s webbdirektiv att bli svensk lag. På sikt innebär detta bland annat att videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt ska vara textade och syntolkade. Det gäller både på webben och så långt som möjligt även på videoplattformar och i sociala medier.

Detta kan bli oerhört värdefullt för personer med nedsatt syn och hörsel, och även för många andra. Teckenspråk berörs inte av samma reglering, men får snarlika konsekvenser i produktion och planering. För att på ett bra sätt kunna möta de ökande kraven behöver vi dela erfarenheter med varandra. Därför ordnade PTS tillsammans med Malmö stad en halvdagsträff om tillgänglig webbvideo (textning, syntolkning och teckenspråkstolkning) den 20 april 2018.

Inspelningar

Konferensen spelades in. Du kan redan ta del av den teckenspråkstolkade och live-syntolkade inspelningen på YouTube. (Textad och syntolkad version kommer så småningom.) Inspelningen är 4 timmar. Här följer direktlänkar till respektive presentation:

 1. Välkommen och kort om webbvideo i offentlig sektor
  Mikael Hellman, Malmö stad
 2. Kort om MITT-nätverket och om webbdirektivet
  Pär Lannerö, projektledare webbriktlinjer.se på PTS. Mikaels och Pärs inledande bilder (pdf, 542 kByte).
 3. Textning av webbvideo – användarperspektiv
  Mattias Lundekvam, ordförande för Hörselskadades riksförbund
 4. Textning av webbvideo – produktions- och beställarperspektiv
  Richard Gatarski producent på WestreamU. Richard har även publicerat sina presentationsbilder och en artikel om textning.
 5. Textning av webbvideo – kommentarer och frågor från deltagare
 6. Syntolkning av webbvideo – användarperspektiv
  Henrik Götesson, handläggare IT- och konsumentfrågor på Synskadades riksförbund. Henriks presentationsbilder (pdf, 600 kByte). Mer om syntolkning från SRF.
 7. Syntolkning av webbvideo – produktions- och beställarperspektiv
  Magnus Johansson, syntolkningsproducent på Iris media
 8. Syntolkning av webbvideo – kommentarer och frågor från deltagare
 9. Vad kan webbansvariga lära av SVT:s tillgänglighetsarbete?
  Lars Samuelsson, tillgänglighetsansvarig för SVT online
 10. Teckenspråkstolkning av webbvideo – användarperspektiv
  Isabella Hagnell, generalsekreterare Sveriges dövas riksförbund
 11. Teckenspråkstolkning av webbvideo – produktions- och beställarperspektiv
  Mindy Drapsa, företagsledare Dramaski
 12. Teckenspråkstolkning av webbvideo – kommentarer och frågor från deltagare
 13. Tillgänglig webbvideo, erfarenheter och framtidsspaning
  Mia Ahlgren, policyhandläggare, Funktionsrätt Sverige. Mias presentationsbilder (pdf, 800 kByte)
 14. Kommunen och tillgängligheten
  Nils Karlsson, kommunalråd (MP) Malmö stad. Ordförande för Funktionsstödsnämnden samt ordförande för Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Övrig dokumentation

Mattias Skoog från Halmstads kommun publicerade en fin film på 7 minuter om träffen och om tillgänglig video, och startade ett upprop om textning i en Facebookgrupp om videokommunikation i offentlig sektor.

Inför träffen tog syntolken Helena Frank fram ett informationsblad till alla talare, med tips på hur föreläsningar kan göras mer tillgängliga för synskadade.

Några kommentarer från deltagare och andra finns på #webbvideo på Twitter, och du får gärna använda den taggen för att ställa fler frågor eller komma med fler kommentarer. Eller så kan du använda kommentarsfunktionen i slutet av denna sida.

Kommande träffar och konferenser

Nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT) träffas ungefär fem gånger per år. Nästa träff är planerad till den 13 juni och har tema tillgänglighet i interna system.

Deltagare på vår träff har tipsat om kommande konferenser med angränsande teman:

 1. The Forum of Equality in Culture – Collect, Connect, Create handlar om användning av teknik för inkluderande kultur och vetenskap och äger rum i Stockholm den 23-24 maj 2018
 2. Symposium on Subtitling technology (SubTech1) Tar upp bland annat nya tekniska format, AI-textning och textning av VR-miljöer. 24 maj 2018 i München.
 3. VideoKonf – Rörlig bild i offentlig sektor arrangeras av Malmö stad och Kommunförbundet Skåne i november 2018.
 4. 8th Media for All International Conference (M4A8). En bred konferens om tillgänglig media med forskare och praktiker från hela världen. Stockholms universitet, juni 2019.

Kommentarer (4)