Utkast ny webbriktlinje 81 om HTML-versioner

31 maj, 2018

Här följer ett utkast till ny version av riktlinjen Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare (R81).
OBS! Gå till riktlinjen. Utkastet finns bara kvar av historiska skäl.

Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare

Följ en webbstandard när ni utvecklar er webbplats, så kan ni vara mer säkra på att koden kommer att fungera även i kommande webbläsare. Testa med de kombinationer av utrustning som är vanligast i målgruppen.