Förslag på utformning av tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

21 augusti, 2018

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheter publicera utlåtanden som bland annat redovisar i vilken utsträckning man uppfyller direktivets krav. EU-kommissionen arbetar med att ta fram en mall för sådana utlåtanden. Mallen förväntas vara klar i slutet av året. Myndigheten Digg kommer troligen att så småningom även ge ut föreskrifter som beskriver hur utlåtanden ska utformas och vad de ska innehålla.

I väntan på mallar och föreskrifter har PTS och Bolagsverket tagit fram en mycket enkel mall för tillgänglighetsutlåtanden som skulle kunna användas tillfälligt, till dess att det kommer officiella riktlinjer.

Kommentarer (0)