Presentation om webbtillgänglighet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

7 mars, 2019

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en powerpoint-presentation som kan användas relativt fritt för att vägleda andra till vad webbtillgänglighet är och vad lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär. Läs sidorna 2-3 i presentationen för detaljer om hur den får användas.

OBS! Vissa bilder i presentationen får enbart användas för att informera om webbtillgänglighet och/eller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De får alltså inte kopieras och användas i andra presentationer med annat syfte. Presentationen kan dock förbättras och kompletteras under eget ansvar.

Presentationen är indelad i fyra kapitel:

  • Övergripande om digital tillgänglighet
  • Standarden för webbtillgänglighet (WCAG)
  • Webbtillgänglighetsdirektivet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Kom igång med digital tillgänglighet

Post- och telestyrelsen ansvarade för Vägledningen för webbutveckling mellan år 2015 och 2018. Under de åren har en mängd informationsinsatser gjorts om webbtillgänglighet och det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. Direktivet har nu implementerats i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (pdf 1 MB). Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har övertagit ansvaret för Vägledningen för webbutveckling.

Presentationen Webbtillgänglighet och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (pptx 5 MB).

Kommentarer (1)