Ange om ett dokument är en del av ett större dokument

Om ett dokument är en del av ett större dokument, eller är nära relaterat till andra material, länka dit och använd relevanta attribut som beskriver relationen. Till exempel kan varje kapitel av en rapport ligga på varsin sida, med länkar sinsemellan, som har attributen ”prev” och ”next” . Det finns också särskilda attibut för tillhörande ordlistor, upphovsrättsinformation med mera. De underlättar för användare och sökmotorer att förstå att, och hur, dokument hör ihop.


Rekommendationer för dokument som hänger ihopLänk hit

  • Använd link-element och rel-attribut för att hänvisa till relaterade dokument.
  • Visa gärna kapitelnummer och namn i sidhuvudet för varje dokument, eller varje sida i dokumentet.
  • Gör det enkelt att navigera mellan de olika delarna av dokumentet.

Om metadata för navigationLänk hit

Vissa webbläsare, till exempel Opera, kan automatiskt generera en navigeringsmeny om dokumentet innehåller korrekta link-element. Om ”nästa” dokument märks upp på det här sättet kan en Opera-användare också bekvämt skrolla med mellanslagstangenten. Webbläsaren hämtar då automatiskt nästa dokument när skrollningen når slutet av en sida. På pekskärmar med webbläsare som stödjer link-element används fingerrörelser för att bläddra.

Vissa webbläsare laddar nästa dokument i förväg medan användaren läser. Det kan innebära en märkbar förbättring av prestanda, särskilt över långsamma anslutningar.

Sökmotorer använder också information i link-element för att kunna presentera sökresultat bättre.

Link-elementets rel-attribut kan även användas för andra relaterade dokument, till exempel en ordlista, upphovsrättsinformation eller alternativa format.


ExempelkodLänk hit

<head> <title>Kapitel 5</title> <link rel="first" href="kapitel-1.html"> <link rel="prev" href="kapitel-4.html"> <link rel="next" href="kapitel-6.html"> <link rel="last" href="kapitel-22.html"> <link rel="glossary" href="ordlista.html"> </head>


MätbarhetLänk hit

Använd till exempel Opera för att verifiera att länkarna är korrekta.


TerminologiLänk hit

Webbläsaren Internet Explorer 10 introducerade en funktion kallad “flip ahead”, som liknar Operas ”fast forward”. Båda funktionerna använder link-element med attributet rel=”next” om det finns, och gissar annars vilken sida som följer (baserat på statistik mm).

När webbläsare hämtar sidor eller innehåll i förväg kallas det för ”prefetching”. Förutom rel=”next” kan även rel=”prefetch” användas om du önskar förhandshämtning, eller rel=”prerender” som i vissa webbläsare gör att även sidpresentationen beräknas, för att möjliggöra ännu snabbare bläddring.

 

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)