Stryk aldrig under text som inte är länkad

När text är understruken signalerar det till användarna att den är klickbar.


Rekommendationer för understruken textLänk hit

  • Stryk aldrig under text som inte är länkad, eftersom det kan leda användarna att felaktigt tro att texten är en länk.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)