Kombinera skrift med ljud, bild och film

Kombinera skriven text med ljud, bild och film för att göra informationen mer tillgänglig och lättare för alla att förstå. Särskilt viktigt är detta för personer med olika typer av lässvårigheter. Personer med synnedsättning behöver information i talad form.


Visa gärna informationsstödjande bilder och filmer på webbplatsenLänk hit

Bildillustrationer och filmer är särskilt värdefulla för viktig samhällsinformation, information i form av instruktioner och liknande.
Använd film för att nå personer som har svårt att läsa eller inte kan läsa, men som förstår talspråk med stöd av visuell information.


Se till att det går att lyssna på innehålletLänk hit

En skärmläsare kan göra textinnehåll mer tillgängligt för personer med lässvårigheter eller nedsatt syn eller med annat modersmål än svenska. Men det fungerar bara om texter är rätt uppmärkta och det finns textbeskrivningar av innehåll som inte är text. Det finns ganska många webbriktlinjer som berör skärmläsare. Till de mer centrala hör R121. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll, R141 Ange sidans språk i koden och R115. Beskriv med text allt innehåll som inte är text.

Enklare skärmläsarprogram (VoiceOver, Narrator, Talkback med flera) finns inbyggda i de flesta moderna datorer och mobiltelefoner. Personer med vissa funktionsnedsättningar kan även få kommersiella program för skärmläsning (Dolphin, ClaroRead, Jaws, ZoomText med flera.) som förskrivna hjälpmedel.

Erbjud gärna även en skärmläsarfunktion direkt på webbplatsen (till exempel SpeakIt, ReadSpeaker eller Talande webb). Se då helst till att användaren själv kan markera vilken text som ska läsas upp. Allra tydligast blir det med en textuppläsningsfunktion som också fortlöpande markerar var i texten uppläsningen sker.

Skärmbild från Skolverkets webbsida om Fritidshem. Ett textstycke är markerat och två olika lyssna-knappar visas.

Skolverket erbjuder en lyssnafunktion på sin webbplats. Det går att spela upp hela sidan eller enbart ett markerat stycke.

Komplettera eventuellt den automatiska textuppläsningen med nedladdningsbara ljudfiler för texter med höga krav på uppläsningen.

Om en lyssnafunktion erbjuds är det viktigt att den är lätt att hitta för användare som behöver den. Se R165. Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga och eventuellt behöver den även dokumenteras, se R172. Dokumentera tillgänglighetsfunktioner.


Exempel på webbsidor som kombinerar flera formatLänk hit

Artikeln inleds med en play-knapp och fortsätter med textsammanfattning och bild.


Fördjupning om ljud, bild och videoLänk hit


TerminologiLänk hit

Skärmläsare heter screen reader på engelska. De baseras på en teknik som kallas talsyntes. Skärmläsarfunktion på webbplatser kallas ibland lyssnafunktioner.

Vissa typer av lässvårigheter kallas för dyslexi.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)