Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.2.1

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation. Det kan till exempel vara ett manus (en text) som redigerats så att det motsvarar inspelningens verkliga innehåll (det är ju ganska vanligt att manus frångås). För ljudinspelningar (till exempel ett poddavsnitt) är en transkribering av innehållet en vanlig metod. För videoinspelningar utan ljud kan en ljudinspelning vara en godtagbar alternativ presentation.

Observera att när inspelningen i sig är en alternativ presentation (till exempel en teckenspråkstolkning) av en text så finns ju redan textversionen.

Obs! Inspelningar som innehåller både ljud och bild behandlas i riktlinje 117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer …).


Rekommendationer för ljudinspelningar och video utan ljudLänk hit

 • Erbjud ett textbaserat manus eller någon annan presentation som inte utestänger användare som saknar förutsättningar att uppfatta inspelningen.

Se till att de olika alternativa presentationerna hänvisar till varandraLänk hit

Användare som hittar den ena presentationen till exempel via en sökmotor behöver informeras om att den andra versionen existerar. Alternativa presentationsformat kan ha stor betydelse för sökbarhet, men bara om det framgår att de är just alternativa presentationer.

Använd gärna aria-describedby för att i koden koppla samman de olika versionerna.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

1.2.1 Enbart ljud och enbart video (Förinspelad): För förinspelat ljud (enbart) och förinspelad video (enbart) gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ till text och tydligt märkt som sådant: (Nivå A)

 • Förinspelat ljud (enbart): Det finns ett alternativ till tidsberoende media som presenterar information motsvarande det förinspelade ljudinnehållet.
 • Förinspelad video (enbart): Det finns antingen ett alternativ till tidsberoende media eller ett ljudspår som presenterar information motsvarande det förinspelade videoinnehållet.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (19)

 • Karin Eckemark skriver:

  Hej! På andra hemsidor står det att denna riktlinje börjar gälla 23 september 2020. Men här står det inget om det. För andra riktlinjer som börjar gälla senare har ni skrivit dit det ihop med riktlinjen.

  Så vad gäller för poddar?

  • sarajohansson skriver:

   Hej Karin, och ursäkta sent svar.
   Såndant som är offentliggjort före den 23 september 2020 är undantaget så det behöver du inte tänka på – men det är ju bra görs ändå förstås!

   Hälsningar
   Sara, DIGG

 • Joel skriver:

  Vad gäller för inbäddad video från t.ex. Youtube? Behöver det ändå finnas exv. textmanus?

 • Linus skriver:

  Hej. Hur ska det funka med video som bara går i bakgrunden av text? Där finns inget ljud alls från videon.

  • Tommy Olsson skriver:

   Rörligt innehåll kan göra det svårt för vissa användargrupper att fokusera på sidans innehåll och därför bör det användas med stor försiktighet även om WCAG-kraven uppfylls. Dessa innebär i korthet följande: Om videon börjar spela automatiskt och pågår i mer än 5 sekunder måste det finnas en paus/stoppfunktion. Om videon har betydelsebärande innehåll behöver den eventuellt syntolkas, uppfylla kontrastkrav mm. Om det ligger text mot videobakgrund är det svårt att säkerställa kontrastkrav för texten. Därför kan det vara lämpligt att ha en färgad platta mellan texten och bakgrunden.

 • Ismar skriver:

  Hej! Hur lever man upp till kraven när det gäller poddar. Vissa avsnitt kan vara ganska långa och att skriva ut hela innehållet skulle vara en utmaning och resurskrävande.

  • Tommy Olsson skriver:

   Grundregeln är att det ska finnas en transkribering eller manus på textform. Om det skulle vara helt orimligt så kan det vara godtagbart att göra undantag enligt paragrafen om ”oskäligt betungande”, men då måste ni kunna stå bakom bedömningen att det skulle vara negativt ur ett helhetsperspektiv där konsekvenser för _alla_ berörda beaktas. I så fall ska undantaget redovisas i er tillgänglighetsredogörelse, och ni bör överväga att åtminstone publicera en sammanfattande text. Observera att kravet gäller för inspelningar som offentliggörs från och med 2020-09-23, det vill säga inte retroaktivt för äldre inspelningar.

 • Angelica skriver:

  Hej! Att tillhandahålla en transkribering eller manus i textform till ett poddavsnitt, gäller detta även om poddavsnittet endast publiceras hos poddtjänsten (tredje part) och inte publiceras alls på vår hemsida? Hittar inte riktigt något tydligt svar.

  • Tommy Olsson skriver:

   Om poddtjänsten är en gratistjänst är den offentliga aktörens ansvar att göra poddsändningen tillgänglig ”så långt det är möjligt” (11 § DOS-lagen).

   Är det en upphandlad tjänst anses aktören ha kontroll genom kravställning och då gäller samma krav som för aktörens egen webbplats (10 §).

 • Emma skriver:

  Kan en video under någon omständighet betraktas som dekorativ så som bilder kan göra?

  Vad behöver man exempelvis lägga till i form av textning, manus eller annat, om man har en video som visar ett fint landskap som inte innehåller ljud eller information som besökaren behöver tillgodose sig?

 • Agneta Green skriver:

  Hej, undrar över transkribering av poddar. De kan ju avlyssnas på väldigt många olika ställen så räcker det att en transkribering bara finns på myndighetens egna webb? De flesta hörselskadade har ju egna program för att ta till sig ljuduppspelningar

  • Elin Svensson skriver:

   Hej!
   Textalternativet (transkriberingen) ska finnas i anslutning till ljudklippet där det förekommer. Det kan förstås ligga på aktörens webbplats och länkas från övriga ställen där man publicerar ljudklippen.

 • Finns det någon tidsfrist kring transkribering av en podd? Förstår att det är allra bäst om den läggs upp samtidigt som podden men om det inte är gjort kan ljudfilen ligga kvar ändå och man kompletterar med textfil så fort det går?

  • Elin Svensson skriver:

   Hej! Tack för din fråga! Precis som du skriver ska transkribering av poddar ska ske utan onödigt dröjsmål. Det finns ingen fastställd tidsfrist, utan så snart som möjligt.

 • Maria skriver:

  Hej!
  Jag undrar hur man ska göra med instrumentala ljudfiler (mp3-filer på en offentlig webbplats). Ska man beskriva i text av hur musiken låter?

  • Elin Svensson skriver:

   Hej!
   Det beror på vilken information man avser förmedla med ljudfilen. Är det ett exempel på en viss typ av musik eller instrument? Eller är den enbart till för att skapa en viss sinnesstämning? I det senare fallet bör man ändå ge en kort beskrivning av ljudet, exempelvis ”Slagverkaren A.B. spelar Beethovens femte symfoni på xylofon”


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).