Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.2.3

Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Den som inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar, till exempel på grund av synnedsättning, ska kunna få motsvarande information antingen

 • i form av syntolkning (ljudbeskrivning) eller
 • presenterad som text.

Att presentera ett visuellt innehåll som text innebär att ett manus eller liknande erbjuds som alternativ till videoinspelningen. En fördel med detta alternativ är att användaren kan tillgodogöra sig innehållet i sitt eget tempo. En annan fördel är att mängden information som hinner presenteras inte begränsas av det ordinarie ljudspåret. En utmaning med syntolkning är ju att det kan vara svårt att hinna beskriva det visuella i de korta pauserna i en dialog. Å andra sidan ger det inte samma upplevelse, och det blir svårare att ta del av innehållet gemensamt med seende.


Rekommendationer för alternativ till visuell information i videoLänk hit

Observera att den som uppfyller R120 Syntolka videoinspelningar (som i WCAG 2.1 motsvaras av ett kriterium med den högre ambitionsnivån AA) även uppfyller den här riktlinjen, eftersom syntolkning är ett av alternativen på A-nivå.


Informera användaren om att det finns alternativLänk hit

Glöm inte bort att länka till textbeskrivningen (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från textbeskrivningen om den förekommer fristående. Då kan användaren själv välja version.


Tänk på attLänk hit

Webbdirektivets krav på videoinspelningar gäller material som publiceras från och med 23 september 2020.

En textversion är också bra för sökmotoroptimeringen eftersom det underlättar för sökmotorer och andra verktyg att tolka innehållet.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat): Det finns ett alternativ till tidsberoende media eller en ljudbeskrivning av det förinspelade videoinnehållet i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant.
(Nivå A)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)

 • Maja skriver:

  Hej,
  om man vill publicera en film som är ett mediealternativ till text, hur rekommenderar ni att man märker upp detta som ett sådant? En idé att lägga filmen under till exempel underrubrik ”Intervjun med XX som film”?

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Maja.
   Det är svårt att ge ett generellt svar på din fråga. Med förbehållet att jag inte är närmare insatt i ditt exempel så tror jag att ditt förslag låter rimmligt.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).