Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.3.1

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Öka chansen att informationen presenteras korrekt oavsett mottagarens verktyg, genom att använda html-elementen på rätt sätt.

Digital information har fördelen att den kan presenteras för användaren på många olika sätt, beroende på användarens behov, utrustning och preferenser. Exempelvis kan information läsas upp eller förstoras eller presenteras med annan layout. Du som avsändare behöver se till att ingen viktig information går förlorad när presentationen förändras. Det kan du göra genom att märka upp sidans innehåll på rätt sätt i koden.

Exempel på information som riskerar att förloras vid ändring av presentationsformat:

 • att en rubrik är en rubrik, om den särskiljs enbart med hjälp av formatering (till exempel fetstil och större teckengrad)
 • kopplingen mellan en ledtext och ett formulärfält, om detta enbart framgår av textens placering
 • kolumnindelning om en tabell skapas till exempel med hjälp av tabbar och mellanslag eller css-positionering

Utnyttja html-språkets olika element så som de är tänkta, och komplettera med WAI-ARIA och att uttryckligen beskriva med text sådant som inte framgår av kodningen.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

1.3.1 Information och relationer: Information, struktur, och relationer som förmedlas genom presentation kan bli automatiskt tydliggjord eller finnas som text. (Nivå A)


MätbarhetLänk hit

Många brister kopplade till detta kriterium går att identifiera genom att prova användning med skärmläsare och olika skärmstorlekar.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).