Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.3.2

Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Utforma innehållet på ett sätt som bevarar den avsedda betydelsen för alla användare.

Alla användare tar inte del av informationen i samma ordning. En visuell presentation kan till exempel använda kolumner och rutnät för att fördela innehållet i två dimensioner, medan en skärmläsare presenterar innehållet sekventiellt.

Responsiv design, som anpassar presentationen baserat på skärmstorlek, kan påverka ordningen. Även när språk som läses från vänster till höger blandas med språk som läses från höger till vänster kan betydelsen påverkas av ordningen.

Utforma innehållet på ett sätt som bevarar den avsedda betydelsen för alla användare, alltså även om ordningen skulle förändras.

Oftast, men inte alltid, presenteras innehållet i rätt ordning om det förekommer i rätt ordning i html-koden. Därför kan ett enkelt snabbtest vara att avaktivera stilmallar. Om den presentationen är begriplig så är sannolikheten stor att webbplatsen kommer att presenteras i en logisk ordning även för användare som exempelvis lyssnar på innehållet.


Rekommendationer för läsordningLänk hit

 • Testa läsordningen genom att granska en sida av varje sidtyp med några skärmar i olika storlek och genom att lyssna igenom innehållet med en skärmläsare.
 • Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar. Vissa webbläsare och tilläggsprogram har funktioner för att avaktivera CSS.
 • Se till och testa även att läsordningen är logisk i dokument som inte är html (pdf, word med mera) .

Exempel på hur skärmbredd kan påverka läsordningLänk hit

Ett exempel på när ordningen har betydelse finns faktiskt på den här webbsidan:

Schematisk bild av sortering av innehållet på denna sida. Vid smal skärm ska inte allt innehåll i högerspalten presenteras sist, utan det som hör till WCAG-utdraget måste presenteras direkt efter utdraget.

Intill utdraget från WCAG nedan finns en kort text med fakta om utdraget. För läsare med stor skärm presenteras faktatexten till höger om utdraget. För användare med liten skärm presenteras den nedanför utdraget, och för användare med skärmläsare direkt efter utdraget. Därmed är ordningen logisk för alla. Men för att åstadkomma detta kunde vi inte koda sidan på enklaste sätt med vänsterspalten i ett div-element och därefter högerspalten i ett annat. Då hade nämligen faktatexten hamnat efter hela vänsterspalten för användare med liten skärm eller skärmläsare. Det skulle kunna få läsaren att felaktigt tro att faktatexten gällde innehållet längre ner i vänsterspalten, och inte utdraget.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

1.3.2 Meningsfull ordning: När meningen med innehållet påverkas av ordningen det presenteras i, kan en logisk läsordning bli automatiskt tydliggjord. (Nivå A)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).