Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.1.1

Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

Se till att det går att hantera all funktionalitet med enbart tangentbord, eftersom många hjälpmedel i praktiken fungerar som tangentbord.

Den som bara kan eller vill använda tangentbordet (eller hjälpmedel som kopplas till tangentbordskommandon) är beroende av att systemet inte förutsätter att användaren har till exempel mus eller pekskärm.

Se därför till att det går att hantera all funktionalitet med enbart tangentbord, utan krav på hastighet. Det innebär till exempel att ingen funktionalitet ska vara beroende av att användaren klickar på en viss koordinat, utför en viss rörelse eller drar ett objekt till någon specifik plats.

Kravet är inte tillämpbart i sådana situationer där det är omöjligt att utföra en inmatning med tangentbord, till exempel vid frihandsteckning eller manövrering där en exakt rörelsebana är avgörande.

Se även R140. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus.

Det är inte bara den som inte ser eller har så kallad musarm som kan behöva navigera med tangentbord. Även den som är beroende av röststyrning, sug/blås-munstycke eller till exempel knappar som styr en svepfunktion är beroende av att interaktion kan ske med hjälp av tangentbordskommandon.


Rekommendationer för hantering via tangentbordLänk hit

Testa alla webbplatser och applikationer utan mus och utan pekskärm.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.

2.1.1 Tangentbord: All funktionalitet är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje enskild tangenttryckning. Detta gäller med undantag för när den underliggande funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av mönstret som skapas av användarens rörelser och inte bara slutpunkterna. (Nivå A)

Anmärkning 1: Detta undantag gäller den underliggande funktionaliteten, inte sättet man matar in information. Om man exempelvis använder handskrift för att mata in text så kräver inmatningstekniken (handskrivning) mönsterberoende inmatning, men den underliggande funktionaliteten (textinmatning) kräver inte det.

Anmärkning 2: Detta förbjuder inte, och ska inte avskräcka från, att också använda styrning via mus eller andra inmatningsmetoder utöver tangentbordsstyrning.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)

 • Magnus Reuter skriver:

  Finns det något känt exempel över huvud taget på en sida där tooltips går att styra med tangentbordet?

  Exempelvis så det här formuläret där jag fyllde i denna kommentar följer ju inte det.

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Magnus.
   Det går att visa tooltip när man tabbar runt på en webbsida enbart genom att använda tangentbord.

   Vanligtvis visas tooltip genom att använda evenntet onmouseover. Det går lika bra att visa ett tooltip om du använder elementet onfocus.


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

Utdraget kommer från en översättning och kan innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).