Ge information på svenskt teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk. Teckenspråkiga personer behöver få information på sitt förstaspråk, på samma sätt som andra minoritetsgrupper. Nyinflyttade teckenspråkiga personer lär sig i regel det svenska teckenspråket ganska snabbt. Däremot tar det längre tid för dem att lära sig skriven svenska.
Tänk på att det svenska teckenspråket är ett annat språk än svenska. Det är inte en tecknad representation av svenska. Det finns många olika teckenspråk i världen.


Rekommendationer: information på teckenspråkLänk hit

 • Välj ut vilken information som behöver översättas, utifrån organisationens uppdrag och utifrån vad målgruppen förväntas vilja göra på webbplatsen.
 • Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk med en teckenspråkssymbol.

Välj ut vilken information som behöver översättasLänk hit

Gör en målgruppsanalys för att ta reda på målgruppens behov, och anpassa webbplatsen och informationen som ska översättas efter behoven.

Låt även organisationens uppdrag styra vilken information som ska översättas. Detta gäller i synnerhet om möjligheten till andra kommunikationsvägar är begränsade, till exempel bildtelefoni via en förmedlingstjänst eller fysiska besök med teckenspråkstolk.

Välj ut vad som ska översättas i samråd med målgruppen och personer som har kännedom om målgruppen. Det kan till exempel vara information om

 • organisationen och dess verksamhet
 • service för välfärdstjänster såsom barnomsorg, äldrevård och skola
 • nyheter
 • viktiga e-tjänster som beställningstjänster, databassökningar eller blanketter
 • information om hur man kontaktar organisationen i olika ärenden.

Översättningen ska göras utifrån teckenspråkets villkor, utan att styras av källtextens skriftspråkliga form. Den mest effektiva strukturen i svenskt teckenspråk kan skilja sig från skriftspråkets, vilket gör att en översättning behöver frigöras från originaltextens skriftspråkliga prägel.


Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk med en teckenspråkssymbol.Länk hit

Markera både i skrift och visuellt vilka delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk. Gör det så här:

 • Placera en teckenspråkssymbol som är länkad till teckenspråkig information väl synlig på startsidan.
  Symbol för teckenspråk
  Symbol för information på teckenspråk. För licensinfo, se avsnittet om återanvändning av symboler i webbriktlinje R165.
 • Nämn på sidan som informerar om olika språk att webbplatsen har information på svenskt teckenspråk.
 • Gör en samlingssida över de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk, så att användarna snabbt hittar all teckenspråkig information på webbplatsen.
 • Presentera teckenspråksfilmer intill motsvarande textinnehåll på en webbsida så att användarna kan överblicka det översatta innehållet.

Videoformat för teckenspråksfilmLänk hit

En teckenspråksfilm på webben måste möta flera krav. Läsbarheten beror bland annat på bildupplösning och bildväxlingsfrekvens.

 • Se till att filmerna har god bildkvalitet (hd-kvalitet) och inte är för hårt komprimerade.
 • Se till att filmerna går att visas i fullskärmsläge.
 • Låt filmerna vara korta, gärna 2–3 minuter långa. Dela upp långa filmer och organisera dem under tydliga rubriker för att göra det lättare att välja film efter innehåll.

Exempel på myndighetsinformation på svenskt teckenspråkLänk hit

Pensionsmyndigheten och andra myndigheter har grundläggande information på teckenspråk. Gör en målgruppsanalys för att ta reda på vilken information som ska översättas.


Mätbarhet: utvärdera med teckenspråkiga användareLänk hit

Utvärdera teckenspråksfilmernas användbarhet med teckenspråkiga användare, även med dem som har synnedsättning.


Fördjupning om teckenspråksfilmerLänk hit

Rapporten Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer på webbsidor, på sidan Projekt – Sveriges dövas riksförbund

Handledningen Hur ser en bra teckenspråksöversättning ut? (powerpoint, 600kB) av Finlands Dövas Förbund.

WCAG 2.1 har ett kriterium (på nivå AAA) för teckenspråkstolkning av ljudinnehåll i inspelat material.

Det finns en handfull andra webbriktlinjer som berör teckenspråk på något sätt.

Två föreläsningar om teckenspråk på webben

Här följer en inspelning av två föreläsningar om svenskt teckenspråk på webben. Isabella Hagnell, generalsekreterare Sveriges dövas riksförbund, tar upp ämnet ur ett teckenspråkigt användarperspektiv och Mindy Drapsa som jobbar bland annat med presentation av teckenspråk på webben tar upp det perspektivet.
Det finns även separat syntolkad ljudversion av inspelningen.

Textinnehåll

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (5)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)