Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.1.2

Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Det händer ibland att användare som navigerar enbart med hjälp av tangentbord fastnar i en viss del av skärmen, eftersom ett script eller tilläggsprogram förväntar sig koordinatbaserad interaktion (såsom musklick eller tryck på pekskärm). Eftersom detta hindrar dessa användare från att fortsätta använda tjänsten är det ett allvarligt problem som måste åtgärdas.

Observera! Det är inte bara den som inte ser eller har så kallad musarm som kan behöva navigera med tangentbord. Även den som är beroende av röststyrning, sug/blås-munstycke eller till exempel knappar som styr en svepfunktion är beroende av att interaktion kan ske med hjälp av tangentbordskommandon.


Rekommendation för hantering via tangentbordLänk hit

 • Testa alla webbplatser och applikationer utan mus och utan pekskärm, och se till att det går att använda alla funktioner som behövs.


UndantagLänk hit

Riktlinjen kräver inte att varje funktion kan nås med tangentbord, men om de kan nås så ska det även gå att komma vidare med tangentbord.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla: Om tangentbordsfokus kan flyttas till en komponent på webbsidan via ett gränssnitt för tangentbord så kan också fokus flyttas bort från samma komponent med hjälp av ett gränssnitt för tangentbord. Om det krävs något mer än vanliga piltangenter, tabbtangenter eller andra standardiserade avslutningsmetoder för att flytta bort fokus så ska användaren informeras om hur det går till. (Nivå A)

Anmärkning: Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störande.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).