Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.2.1

Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Användare behöver ibland möjlighet att justera tidsbegränsningar som finns inbyggda i systemet, till exempel i en beställningsfunktion. Ge dem det!

Många användare med funktionsnedsättning behöver längre tid än genomsnittligt för att använda en digital tjänst.

Användare med dyslexi kan till exempel behöva längre tid för att läsa och skriva. Användare med nedsatt syn kan behöva längre tid för att lyssna igenom sidan och förstå hur den är uppbyggd. Och vissa användare som på grund av nedsatt rörlighet inte kan använda mus eller liknande använder en svep- eller skanningsfunktion. Det är styrhjälpmedel som upprepade gånger sveper över en skärm eller förbi ett antal alternativ. Användaren kan signalera just när markeringen passerar rätt område eller alternativ. Eventuellt kombineras två signaler (en för höjdled och en för sidled) för att användaren ska kunna peka ut en valfri position på skärmen. Detta tar i regel längre tid än att välja en position på skärmen med hjälp av traditionella pekdon som till exempel mus. Det finns även andra skäl än funktionsnedsättning som gör att användare ibland behöver mer tid.

För att alla användare ska hinna använda en webbplats behöver det finnas möjlighet att justera eventuella tidsbegränsningar som byggts in i systemet. Det kan till exempel gälla en funktion för reservation av biljetter som har en tidsbegränsning på ett visst antal minuter innan platserna släpps till någon annan. För att alla användare ska hinna slutföra beställningen måste det vara möjligt för dem att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen.

Skiss av dialogruta med texten "Du blir utloggad om 2 minuter om du inte gör något" och knapparna "Förläng tidsgränsen med 10 minuter" och "OK"

Det finns ett antal begränsningar och undantag från regeln. Till exempel när det gäller auktioner och vissa spel, då alla som deltar måste följa samma tidsschema för att det överhuvudtaget ska fungera. I andra fall kan det vara säkerhetsrisker som gör att regeln inte kan tillämpas. Men gör inte undantag utan att först överväga tänkbara alternativ.


Rekommendationer för att ge användare tillräckligt med tidLänk hit

 • För vissa användare och i vissa sammanhang behövs gott om tid för att använda digitala tjänster. Ge därför användare möjlighet att stänga av, anpassa eller utöka eventuella tidsbegränsningar, om det inte är orimligt för att uppnå sajtens syfte.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid: Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.

2.2.1 Justerbar tidsgräns: För varje satt tidsgräns gäller minst ett av följande: (Nivå A)

 • Stänga av: Användaren tillåts stänga av tidsgränsen i förväg, eller
 • Anpassa: Användaren tillåts justera tidsgränsen i förväg över ett brett intervall som är minst 10 gånger längden på den ursprungliga inställningen, eller
 • Utöka: Användaren varnas innan tiden går ut och ges minst 20 sekunder för att förlänga tidsgränsen genom en enkel handling (t ex ”tryck ner mellanslagstangenten”). Användaren tillåts förlänga tidsgränsen åtminstone 10 gånger, eller
 • Undantag: realtid: Tidsgränsen är nödvändig för händelser i realtid (t ex auktioner), och inga alternativ till tidsgränsen är möjliga, eller
 • Undantag: avgörande betydelse: Tidsgränsen har avgörande betydelse och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig, eller
 • Undantag: 20 timmar: Tidsgränsen är längre än 20 timmar.

Anmärkning: Detta framgångskriterium säkerställer att användarna kan fullfölja uppgifter utan oväntade förändringar av innehåll eller sammanhang som är resultatet av en tidsgräns. Detta framgångskriterium ska beaktas i samband med framgångskriterium 3.2.1, vilket sätter gränser för förändringar av innehåll eller sammanhang som är resultatet av användarnas agerande.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)

 • Martin Jørgensen skriver:

  Jag undrar om bildspel påverkas av denna riktlinje. Alltså en samling bilder där visas en efter en på samma ställe, med några sekunders mellanrum. Kanske en paus knapp borde finnas?

  • Tommy Olsson skriver:

   Ja, bildspel, ”karuseller” och liknande omfattas av denna riktlinje. Bör helst undvikas, annars i alla fall erbjuda en mekanism för att pausa, stoppa eller dölja det uppdaterande innehållet.


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).