Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.2.2

Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

Personer med nedsatt förmåga att fokusera, läsa eller behålla koncentration kan få problem att använda en sida där innehåll börjar blinka, röra sig eller uppdateras utan att användaren bett om det. Därför måste sådana visuella distraktioner antingen upphöra efter max 5 sekunder, eller så ska det finnas en möjlighet för användaren att pausa rörelser, stoppa eller dölja dem. Exempel på sådant innehåll är animationer, video, rullande nyhetstext, annonser och statusindikatorer som till exempel en “progress-mätare”.

Kriteriet behöver inte tillämpas när rörelsen eller uppdateringen är av avgörande betydelse. Till exempel när visning av en kort reklamfilm är obligatorisk för alla användare och ingenting annat presenteras samtidigt. Då finns det ju ingenting att distrahera från.


Rekommendationer för rörliga element i användargränssnittLänk hit

 • Om en animation eller dynamisk uppdatering startar automatiskt och pågår i mer än 5 sekunder ska användaren enkelt kunna undvika den.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid: Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.

2.2.2 Paus, Stopp, Dölj: För information som rör sig, blinkar, rullar eller uppdateras automatiskt gäller samtliga punkter: (Nivå A)

 • Rörelse, blinkning, rullning (scrolling): För varje rörelse, blinkning eller rullning som (1) startar automatiskt, (2) pågår i mer än 5 sekunder, och (3) presenteras tillsammans med annat innehåll, finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja dessa, så länge inte rörelsen, blinkningen eller rullningen har en avgörande betydelse för en aktivitet, och
 • Automatisk uppdatering: För automatiskt uppdaterad information som (1) startar automatiskt och (2) presenteras tillsammans med annat innehåll finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja den eller en metod/funktion för att kontrollera uppdateringsfrekvensen. Detta gäller förutom om den automatiska uppdateringen har en avgörande betydelse för en aktivitet.

Anmärkning 1: För krav som rör flimmer, se Riktlinje 2.3.

Anmärkning 2: Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störande.

Anmärkning 3: I innehåll som uppdateras av mjukvara inom vissa intervall eller som strömmas till användarprogrammet behöver inte informationen som genererats eller tagits emot under pausen sparas eller presenteras, då detta kan vara tekniskt omöjligt och i många situationer missvisande.

Anmärkning 4: En animation som är en del av en inladdningsfas eller liknande, kan betraktas ha avgörande betydelse om användarna inte kan interagera under den fasen och om utebliven visualisering av processen skulle kunna förvirra användarna eller få dem att tro att innehållet har ”frusit” eller att kopplingen mot innehållet har brutits.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).