Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.4.2

Skriv beskrivande sidtitlar

En bra beskrivande titel sammanfattar sidans ämne eller innehåll. Varje sida på en webbplats, liksom andra typer av dokument bör ha en unik titel.

När du ger sidor en beskrivande sidtitel (title) hjälper du användarna att orientera sig och lättare hitta innehåll i till exempel listor med sökresultat eller bland flikarna i en webbläsare.

Sidtiteln används ofta som rubrik på webbläsarens fönster eller flik, och som rubrik på genvägar till webbsidan. Den används även som rubrik på länkar i sökresultat, och när sidan delas i sociala medier (i avsaknad av specialskrivna metadata för sådana ändamål).

En bra beskrivande titel sammanfattar sidans ämne eller innehåll. Varje sida på en webbplats, liksom andra typer av dokument bör ha en unik titel. För mobila applikationer kan det antingen vara aktuellt med en titel för hela applikationen, en titel per skärm, eller en titel per dokument.


Rekommendationer för bra sidtitlarLänk hit

 • Beskriv sidans ämne eller innehåll.
 • Formulera en titel som går att förstå på egen hand. Det kan till exempel innebära att avsändaren eller webbplatsens namn anges i slutet av sidtiteln.
 • Titeln bör vara så tydlig och så unik som möjligt utan att bli för lång.


Samband mellan länktext och sidtitelLänk hit

Eftersom många länkar går till andra webbsidor är det en bra princip att så långt det är möjligt se till att länktexten överensstämmer med målsidans titel och rubrik. Då förstår användaren både vart länken leder och ser direkt att hen har kommit rätt efter att ha klickat på länken. Se även R5 Skriv tydliga länkar.


Skillnad mellan sidtitel och title-attributLänk hit

Html och xhtml-dokument har ett title-element i sidans head-sektion. Tänk på att inte blanda ihop title-elementet som enbart förekommer en gång per sida med title-attribut som kan förekomma på flera ställen.

Title-element bör alltid finnas, men title-attribut är oftast mest till besvär, förutom när de till exempel används för att förklara förkortningar, i kombination med abbr-elementet.


Skillnad mellan sidtitel och sidrubrikLänk hit

En webbsida har bara en titel, men kan ha många rubriker på olika nivå. Sidtiteln visas framförallt utanför dokumentet, till exempel i webbläsarfönstrets ram, medan sidans rubriker presenteras inuti dokumentet som en del av layouten.  (Se R105. Skapa rubriker med h-element.) För rubriker finns inte samma behov att ange avsändare sammanhang som för sidtitel, eftersom denna information oftast framgår på annat sätt i dokumentet.


Titel på dokument och webbapplikationerLänk hit

Om sidan är ett dokument eller en webbapplikation är ofta namnet på dokumentet eller webbapplikationen tillräckligt för att beskriva sidan och kan många gånger fungera som titel. Men om det inte är det behöver du skriva en ny titel som bättre sammanfattar innehållet. Dokumenttitel räknas som metadata och redigeras ofta under menyalternativet ”Egenskaper” i ordbehandlingsprogram.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.4 Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är.

2.4.2 Sidans titel: Webbsidor har titlar som beskriver ämne eller syfte. (Nivå A)


Exempel på bra och mindre bra sidtitlarLänk hit

Utkast 2020-09-30

Kom gärna med synpunkter på dessa påhittade men realistiska exempel! Använd kommentarsfunktionen eller skicka epost till info@webbriktlinjer.se.

 • Bra:Handlingar och protokoll 2018 – A-lunda kommun

  Inte så bra:2018

  Den första sidtiteln innehåller både en kortfattad beskrivning av sidan och namnet på avsändaren. Den andra varianten är i och för sig kort och koncis men ger inte tillräckligt mycket sammanhang, varken för användaren eller för sökmotorer som ska indexera sidan.

 • Bra:Terminer och skollov 2020 – A-lunda kommun

  Inte så bra:Datum för terminer och lov för elever i den kommunala grund- och gymnasieskolan samt särskolan 2020 – A-lunda kommun

  Den första sidtiteln innehåller både en kortfattad beskrivning av sidan och namnet på avsändaren. Den andra varianten innehåller också all information men blir för lång för att rymmas i flikar, bokmärken och sökresultatlistor. För sökmotoroptimering brukar 60 tecken rekommenderas som övre gräns.

 • Bra:Steg 3 av 7: Ange mått – Ansökan om bygglov

  Inte så bra:Ansökan

  Den första sidtiteln beskriver vad användaren håller på med, och var i processen hen befinner sig. Den andra varianten ger inte tillräckligt mycket sammanhang.

 • Bra:INSTÄLLT – Konsert med klarinetter 2 mars – Kulturskolan i A-lunda

  Inte så bra:Kulturskolan i A-lunda

  Den första sidtiteln inleds med den mest angelägna informationen, att evenemanget är inställt. Därefter beskrivs evenemanget och avsändaren. Den andra varianten är alltför generell och beskriver inte det som är viktigast på aktuell sida.

 • Bra:Obs! Fel i formulär – Anmälan fotokurs – Kulturskolan i A-lunda

  Inte så bra:Kulturskolan i A-lunda – Anmälan fotokurs

  Den första sidtiteln inleds med den mest angelägna informationen, att något gått fel under anmälan. Därefter beskrivs evenemanget och avsändaren. Den andra varianten drar inte nytta av att sidtiteln kan vara ett bra ställe att lyfta fram information och dessutom beskrivs avsändaren först. Då avsändare/sajtnamn är gemensamt för hela sajten är det bättre att den informationen kommer sist. När utrymmet är begränsat är det endast inledningen av sidtiteln som presenteras.

 • Bra:Startsida – A-lunda kommun

  Inte så bra:A-lunda kommun – A-lunda kommun

  Den första sidtiteln beskriver sidan och avsändaren. Den andra varianten är inte helt ovanlig, och troligen ett resultat av att sidtitel alltid konstrueras som sidnamn följt av sajtnamn. Även sidtitlar behöver testas, trots att de är tekniskt enkla.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).