Ge information på de nationella minoritetsspråken

Personer som talar något av våra fem nationella minoritetsspråk har särskilda rättigheter till sina språk. Minoritetsspråkstalare ska till exempel kunna använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, samiska, meänkieli, romska (romani chib) och jiddisch.


Rekommendationer för nationella minoritetsspråkLänk hit

 • Ge grundläggande information på alla nationella minoritetsspråk. Detta är en lagstadgad skyldighet för myndigheter.
 • Ge viktig information och service på finska, meänkieli och samiska till nationella minoriteter inom förvaltningsområdena.
 • Välj vad som ska översättas i samråd med berörda grupper.

Ge grundläggande information på alla nationella minoritetsspråkLänk hit

Alla myndigheter har en lagstadgad skyldighet att upplysa om de nationella minoriteternas rättigheter på minoritetsspråken. Gör detta till exempel genom att hänvisa till befintliga lagtexter och informationsblad på minoritetsspråken. Lägg också ut kontaktuppgifter till personal som talar något av minoritetsspråken. För myndigheter med anknytning till förvaltningsområdena är detta ett krav. Andra myndigheter ska lämna kontaktuppgifter om det finns personal som talar minoritetsspråket.
Alla myndigheter bör lägga ut grundläggande information på sin webbplats på minoritetsspråken, till exempel

 • information om den egna verksamheten
 • kontaktinformation
 • information som rör den aktuella minoritetsgruppen.

Man bör också så långt det är möjligt lägga ut den viktigaste och den mest efterfrågade informationen på webbplatsen, till exempel

 • central samhällsinformation
 • ofta använda blanketter
 • vanliga e-tjänster.

Observera att rätt språkkod behöver anges i html-koden för att informationen ska läsas upp korrekt av skärmläsare, avstavas rätt osv. Läs mer om språkkoderna i R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet.

Koder för de nationella minoritetsspråken

Språkets namn på svenska Variant Språkets eget namn Värde på lang-attribut
Finska Suomeksi fi
Jiddisch ייִדיש yi
Meänkieli Meänkieli fit
Romska Romani čhib rom
Romska är ett samlingsnamn för flera varianter. Hör med målgruppen om vilken kod som fungerar bäst. Vid osäkerhet, använd “rom”.
Arli Romani arli rmn
Gurbeti Romani gurbeti rmy
Kalderaš Romani kalderaš rmy
Kálo Romani kálo rmf
Lovara Romani lovara rmy
Resanderomska Tavringer rmu
Samiska Sámigiella smi
Samiska är ett samlingsnamn för flera varianter. Hör med målgruppen om vilken kod som fungerar bäst. Vid osäkerhet, använd ”smi”.
Nordsamiska Davvisámigiella se
Lulesamiska Julevsámegiella smj
Sydsamiska Åarjelsaemien sma

Observera att det inte finns stöd för alla språk och dialekter i alla skärmläsare. Använd gärna  kommentarsfunktionen på denna sida om du har tips på skärmläsare/röster med bra stöd för något svenskt minoritetsspråk (förutom finska där befintliga språkstöd fungerar i de flesta fall).


Ge viktig information och service på finska, meänkieli och samiska till nationella minoriteter inom förvaltningsområdenaLänk hit

Inom vissa förvaltningsområden har medborgare rätt att använda minoritetsspråket i muntlig och skriftlig kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar. Det i sin tur leder till att enskilda personer ska kunna få information på minoritetsspråket vid kontakt med myndigheten via webbplatsen. Ett förvaltningsområde är ett administrativt område som styrs av regeringen.

Finsk-, meänkieli- och samisktalande personer har starkast rättigheter inom vissa förvaltningsområden där dessa språk använts länge, medan jiddisch och romska har ett mer allmänt formulerat skydd.

Observera att denna rekommendation i första hand gäller kommuners, landstings och rikstäckande myndigheters webbplatser.


Välj vad som ska översättas i samråd med berörda grupperLänk hit

Välj ut vad som ska översättas i samråd med berörda minoritetsspråkstalare. Informera också alltid om att det går att begära översättningar när sådana saknas.

Tänk på följande när ni väljer vad som ska översättas: Samiska och romska innefattar flera olika språk, varav flera inte är ömsesidigt begripliga. När man översätter till dessa språk måste man välja vilka varianter som ska översättas till i samråd med översättare, minoritetsorganisationer och berörda invånare.

Översättningar till romska bör göras i kommuner med många romsktalande, men i möjligaste mån även på nationell nivå. Romska är inte bara ett nationellt minoritetsspråk utan också ett relativt stort invandrarspråk bland nyanlända i Sverige.

Jiddisch har mycket få modersmålstalare i Sverige, men språket behöver precis som de andra nationella minoritetsspråken synliggöras och främjas. En del i detta är att myndigheter översätter vissa grundtexter till språket. Observera att språket när det skrivs med hebreiska tecken läses från höger till vänster. Läs mer om språkriktning i Anpassa webbplatsen för flerspråkighet (R17).


Mätbarhet: utvärdera med användarnaLänk hit

Utvärdera webbplatsen med användare som har behov av och rättigheter att använda de nationella minoritetsspråken i sina kontakter med myndigheten.


Fördjupning för flerspråkig informationLänk hit

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)