Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.2.2

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Utför ändringar när användaren har anledning att förvänta sig dem.

När användaren till exempel redigerar text i ett formulärfält, markerar en kryssruta eller ändrar värde i en flervalsmeny så uppstår det som på programmeringsspråk kallas för ett event (en programhändelse). Ett event kan kopplas till olika åtgärder, såsom att komponentens bakgrund får en annan färg eller att en hjälptext visas. Men det kan också kopplas till mer oväntade förändringar, såsom att ett nytt fönster öppnas, att fokus automatiskt förflyttas någon annanstans, eller att ett formulär skickas in.

Sådana oväntade förändringar av sammanhanget kan orsaka problem för användare som inte är förberedda på dem och bör därför undvikas. Utför ändringar när användaren har anledning att förvänta sig dem. Ett sätt att göra ändringen förväntad är att informera om den i förväg.


Rekommendationer för att inte förvirra användare vid fokuseringLänk hit

 • Utför bara förändringar (till exempel öppning av fönster eller förändring av värde) när användaren har anledning att förvänta sig dem.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

3.2.2 Vid inmatning: Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnitt orsakar inte automatiskt en förändring av sammanhanget, om inte användaren förvarnats om detta innan komponenten används. (Nivå A)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).