Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.2.4

Benämn funktioner konsekvent

Konsekvent benämning av saker på hela webbplatsen underlättar för alla användare att känna igen sig och minskar onödig kognitiv belastning.

Var konsekvent när du beskriver och namnger samma funktionalitet på olika sidor och skärmar. Det innebär till exempel att rubriker, etiketter, ikoner och alternativtexter som ska beskriva en skicka-knapp ska heta samma sak på hela webbplatsen. Inte Skicka på en sida och Sänd på en annan sida. Eller att en spara-ikon ska se likadan ut på hela webbplatsen.

Kanske räcker det med layout och formgivning för att seende användare ska känna igen identiska eller snarlika funktioner som finns på flera sidor och därmed kunna förutse hur de fungerar. Men för den som inte ser är det viktigt att de även benämns konsekvent.


Rekommendationer för enhetlig benämning av funktionerLänk hit

 • Använd samma termer för återkommande funktioner såsom knappar och ikoner, eftersom vissa användare saknar till exempel layout och formgivning som annars kan användas för orientering.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

3.2.4 Konsekvent identifiering: Komponenter som har samma funktionalitet inom en uppsättning av webbsidor identifieras konsekvent. (Nivå AA)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).