Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.3.4

Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Den som råkar göra något fel kan slippa mycket besvär om felet kan upptäckas och åtgärdas direkt.

Alla kan göra fel, och för den som har till exempel läs- och skrivsvårigheter eller motoriska nedsättningar kan risken för felregistreringar i formulär vara större än för andra. Vid viktiga transaktioner som till exempel gäller juridik, ekonomi eller hälsa kan konsekvenserna av fel bli stora och besvärliga för alla inblandade. Därför behöver system som används för viktiga transaktioner hjälpa användare att undvika och rätta till misstag.


Rekommendation för att undvika fel i viktiga transaktionerLänk hit

Erbjud användarna minst en, men gärna fler, av följande skyddsåtgärder:

 • Möjlighet att ångra sin åtgärd.
 • Möjlighet att rätta till möjliga fel som systemet identifierat.
 • Möjlighet att förhandsgranska sina uppgifter och rätta eventuella fel innan åtgärden slutligen bekräftas.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag.

Riktlinje 3.3.4 Förebyggande av fel (juridiskt, ekonomiskt, data): För webbsidor som leder till att användare ingår rättsliga åtaganden eller utför ekonomiska transaktioner, eller som ändrar eller raderar användarstyrd data i datalagringssystem eller tar emot användarens provsvar, så ska minst en av följande punkter gälla: (Nivå AA)

 1. Möjlig att ångra: Åtgärder kan ångras.
 2. Kontrollerad: Data som matats in av användaren kontrolleras, och om inmatningsfel hittas ges användaren möjlighet att rätta till dem.
 3. Bekräftad: Det finns en metod/funktion för att förhandsgranska, bekräfta och rätta till information innan åtgärden slutförs.

ExempelLänk hit

Dialogruta med texten "Är du säker på att du vill logga ut? (Ja/Nej)

Bilden visar exempel på hur Skatteverket ger användaren möjlighet att ångra en åtgärd, i det här fallet när användaren har klickat på Logga ut-knappen.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).