Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.3.4

Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

Alla människor har inte möjlighet att vrida på sin skärm. Vissa måste välja ett läge (stående eller liggande) och alltid använda detta, exempelvis med skärmen fast monterad på en rullstol. Skapa därför en design så att innehåll och funktioner är tillgängliga oavsett skärmens riktning. Då kan var och en välja det läge de föredrar.


Det finns inget som hindrar att presentationen av innehållet och funktionerna skiljer sig åt mellan de båda lägena så länge innehållet är tillgängligt och funktionerna är åtkomliga och har normal funktion.

I riktlinjen finns undantag för när funktionaliteten är beroende av att användaren har skärmen i en viss riktning, till exempel ett pianoprogram där liggande läge är nödvändigt för att alla tangenterna ska få plats. Informera användaren om när en viss riktning av skärmen är nödvändigt.


Rekommendationer för design oberoende av skärmens riktningLänk hit

 • Använd bara i undantagsfall de tekniker som finns för att låsa skärmens riktning (exempelvis Screen Orientation API).
 • Se till att allt innehåll presenteras oavsett skärmens riktning.

Lösningar för flexibel skärmriktningLänk hit

Presentationen kan fås att fungera oavsett skärmriktning antingen genom att en och samma uppsättning css-regler passar för båda ledderna eller genom att det finns olika css-regler anpassade för olika ledder, och de skärmbredder som kan bli aktuella. Det är till exempel viktigt att all funktionalitet går att komma åt på något sätt oavsett skärmriktning i en webbapplikation som inte ska scrollas.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

1.3.4 Orientation: Content does not restrict its view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape, unless a specific display orientation is essential. (Nivå AA)


ExempelLänk hit

Skatteverkets e-tjänst Anmäl flyttning inom Sverige kan användas i både liggande och stående läge. 
Skärmdump av Skatteverkets e-tjänst i stående läge

Skärmbild av Skatteverkets e-tjänst i liggande läge


MätbarhetLänk hit

Kontrollera att innehåll och funktioner är tillgängliga och fungerar när användaren håller skärmen i både stående och liggande läge.


TerminologiLänk hit

Stående skärm kallas ofta för porträttläge (portrait mode) medan liggande skärm kallas landskapsläge (landscape mode).

Porträtt-formatet har större höjd än bredd. Landscape tvärtom.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)

 • Andreas Jansson skriver:

  De här riktlinjerna får nu som effekt att överblicken i formulär på Skatteverket går förlorad för oss som arbetar på datorer med bildskärm och normal upplösning.
  Det som tidigare var ett lätt överblickbart formulär, snarlikt motsvarande pappersblankett, utgörs nu av orimligt stora fält och man måste scrolla för att ta sig igenom hela formuläret. Överblicken är helt borta. Detta gäller arbetsgivaravgifter, moms och dylikt på Skatteverket.
  Visst måste alla kunna arbeta på ett rimligt sätt, men sådana här anpassningar går ju ut över alla som INTE har särskilda behov och gör den stora massans formulär mindre tillgängliga.

  • Pär Lannerö skriver:

   Ingenting i riktlinjen hindrar att den som utformar en webbsida utnyttjar användarens skärmutrymme fullt ut. Det går utmärkt att utforma formulär som exempelvis använder två spalter när det finns plats för det men annars en spalt. Däremot skulle det kunna vara så att utvecklare av resursskäl använder enspaltig layout oavsett skärmbredd och läge. Då kan den praktiska konsekvensen ibland bli den du beskriver. Ansvaret ligger hos formgivare att bedöma vilka optimeringar som behöver göras. Det blir en balansgång mellan resurser, användbarhet, tillgänglighet, estetik med mera.


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.
Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).