Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.4.12

Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

Många användare, till exempel dyslektiker och personer med nedsatt syn, behöver kunna påverka avståndet mellan stycken, rader, ord och tecken för att lättare kunna läsa. Gör det därför möjligt för användaren att påverka avstånden utan att innehåll eller funktionalitet krockar eller gömmer sig bakom annat innehåll.

Denna riktlinje är närliggande riktlinjen Se till att text går att förstora utan problem (R127) men gäller alltså mellanrummen och inte själva tecknen.

Användaren ska ha möjlighet att öka avstånd åtminstone upp till följande relativa gränsvärden:

 • Radavstånd ska kunna ökas minst 1,5 gånger teckensnittets storlek.
 • Teckenavstånd ska kunna ökas minst 0,12 gånger teckensnittets storlek.
 • Avståndet mellan ord ska kunna ökas minst 0,16 gånger teckensnittets storlek.
 • Avståndet mellan stycken ska kunna ökas minst 2 gånger teckensnittets storlek.

Förstoring av mellanrum kan ske på olika sätt. Till exempel med hjälp av en bookmarklet som ökar avstånden, med ett förstoringshjälpmedel eller genom att ställa in webbläsaren att tillämpa användarens egen css-kod.

Riktlinjen gäller inte för öppna undertexter i video och inte heller för text som förekommer i bilder (vilket i och för sig ofta bör undvikas, se Använd text, inte bilder, för att visa text (R128)). För närvarande är även PDF undantaget.


Rekommendationer för anpassningsbara mellanrum i textLänk hit

 • Placera text i utrymmen som är tillräckligt stora eller som anpassar sig efter innehållet.
 • Ta hänsyn till att texter kan ändra storlek om du använder absolut positionering av element som riskerar att krocka med texten.

Placera text i utrymmen som är tillräckligt stora eller som anpassar sig efter innehålletLänk hit

Placera text i ett utrymme (container) som har tillräcklig marginal för att texten ska kunna förstoras så mycket som riktlinjen kräver, eller i ett utrymme vars storlek anpassas i förhållande till textstorleken exempelvis med hjälp av den relativa enheten em. Läs mer om flexibel layout i Skapa en flexibel layout (R91) och mer om enheten em i Ge webbplatsen en god läsbarhet (R39).


Tänk på konsekvenserna av ändrade avstånd i textLänk hit

Här nedan följer några exempel på hur det kan se ut om man inte tar hänsyn till riktlinjen, utan innehåll eller funktioner krockar när användaren påverkar avstånden i texten.

Innehåll kan döljas

Detta inträffar ofta om texten är placerad i en omgivning som inte tar hänsyn till att texten kan behöva mer utrymme. Det kan gälla både i höjd- och sidled.

Innehåll kan krocka

Detta är i princip samma fenomen som ovan, med den enda skillnaden att texten krockar med innehåll som är delvis transparent, vilket gör att den inte döljs helt.

Text krockar med annan text när ökat radavstånd gör att den tar större plats.

Ibland är avstånden omöjliga att påverka

Detta kan ibland inträffa om textegenskaperna kontrolleras med absoluta mått, i värsta fall med css-regler märkta !important.

Text till vänster är oförändrad trots att användaren försökt öka avstånd. Det är inte godkänt. Text till höger är godkänd.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.

1.4.12 Text Spacing In content implemented using markup languages that support the following text style properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following and by changing no other style property:

 • Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size;
 • Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size;
 • Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size;
 • Word spacing to at least 0.16 times the font size.

Exception: Human languages and scripts that do not make use of one or more of these text style properties in written text can conform using only the properties that exist for that combination of language and script.

(Nivå AA)


MätbarhetLänk hit

Prova att förstora all text enligt riktlinjens samtliga gränsvärden, exempelvis med hjälp av en bookmarklet eller med ett förstoringshjälpmedel. Undersök om något av de problem som beskrivs i denna riktlinje uppstår.


TerminologiLänk hit

Radavstånd (kägel inom typografin) är avståndet mellan textradens baslinje och nästa textrads baslinje. Radavståndet brukar mätas i punkter.

Teckenavstånd är avståndet mellan olika tecken i en rad med text. Inom typografi pratar man om kerning när man minskar, eller ibland ökar avståndet mellan bokstavspar för att behålla en god ordbild och därmed underlätta läsningen. Även termen knipning förekommer. Det är att minska avståndet mellan samtliga tecken i ett ord eller i en mening.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)

 • Johanna skriver:

  Hur kan man testa denna riktlinje i telefonen? Jag hittar ingen inställning för detta under min telefons tillgänglighetsinställningar, eller i appen som jag vill testa.

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Johanna.
   Det finns inget bra sätt att testa detta i mobilen. Det du kan göra är att ändra textstorleken i mobilen. Därefter ser du om texter och andra komponenter överlappar varandra så som vi visar i bildexemplen.

   Du kan däremot testa detta i datorns webbläsare genom att göra webbläsarens fönster smalt så att mobilläget aktiveras (förutsatt att den webbplats du vill testa mot är responsiv). Därefter använder du samma metoder som du gör när du testar webbsidan på datorn då webbläsaren täcker hela datorns skärm.

   I appar är det däremot lite knepigare. Förutom at ändra mobilens textstorlek så behöver du troligtvis testa detta i de utvecklingsverktyg som används för att ta fram appen. Som ”vanlig användare” är möjligheterna att testa troligtvis begränsade till enbart att ändra textstorleken.


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).