Håll god kvalitet på översättningarna

Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk (se R10) gäller alla språk som används i offentlig verksamhet, även svenskt teckenspråk. Här följer några råd med syfte att upprätthålla kraven på begriplighet också i översatta texter.


RekommendationerLänk hit


Se till att även översatta texter håller god kvalitet och följer språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språkLänk hit

Alla läsare är hjälpta av ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Hjälp därför översättaren genom att leverera källtexter som redan från början är skrivna på tydlig och begriplig svenska. Var generös med förtydligande sambandsord och ge tydliga instruktioner om hur texten ska användas.

Texterna som ska översättas kan behöva skrivas på ett sätt som gör att de håller längre än de svenskspråkiga texterna på webbplatsen, som kanske uppdateras oftare. Det gäller även underlag för teckenspråksfilmer.

Ge översättaren tydliga instruktioner om hur texten ska användas. Det ger bättre texter på det språk ni översätter till. Överväg att låta en annan person med språket som modersmål korrekturläsa och språkgranska översättningarna.

Anlita gärna en formgivare som behärskar språket, eftersom det kan vara svårt med till exempel radbrytning på ett främmande språk.

Var medveten om riskerna med att bygga in funktioner för automatisk översättning på webbplatsen. Risken är stor att texterna översätts felaktigt och att användarna tror att ni står bakom översättningen.


Anpassa texterna till målgruppen innan de översätts, både vad gäller språknivå och innehållLänk hit

Skapa förutsättningar för en god kvalitet på översättningen och en bra grundtext:

  • Förklara eventuella kultur- och samhällsspecifika uttryck i texten eller i speciella ordlistor.
  • Använd väldefinierade termer och deras exakta motsvarigheter på det främmande språket. Behåll gärna svenska ord inom parentes vid centrala begrepp, så att kopplingen till det svenska uttrycket blir tydlig även om texten är översatt.
  • Kontrollera översatta fack- och samhällstermer i källor som Lexin (samhällstermer), Rikstermbanken och IATE (Inter-Active Terminology for Europe) för fackuttryck.

En läsare som kommer från ett annat språkområde än det svenska kan ha andra behov än svenskspråkiga, och dessutom sakna grundkunskap om det svenska samhället och dess institutioner. Därför kan man behöva förklara sådant som i det svenska materialet är självklarheter och ta bort innehåll som är irrelevant för målgruppen. Fundera på om det är motiverat att översätta grundtexten eller om det är bättre att skapa en ny text från början. Välj strategi utifrån vilket innehåll som måste finnas med i den nya texten.


Exempel: Riksdagens översatta informationLänk hit

Riksdagen.se har översatt information om riksdagen och det demokratiska systemet i Sverige till flera språk med hjälp av auktoriserade översättare.


Mätbarhet: utvärdera med användareLänk hit

Utvärdera översättningarna med användare som talar det aktuella språket.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)