Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.5.1

Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

Alla personer kan inte hantera komplexa rörelser på en pekskärm, så kallade fingergester. Detta gäller till exempel att svajpa (swipe) och gester som kräver flera fingrar (multi-touch) såsom dra isär och nyp ihop. Det kan bero på motoriska eller kognitiva begränsningar, vilket hjälpmedel en användare har eller användarens brist på kunskap om gränssnittet. Komplettera därför alltid sådana med enklare interaktion såsom klick, dubbelklick eller tryck, såvida inte rörelsen är avgörande för funktionaliteten.

Observera att riktlinjen bara gäller webbplatsens eller appens gränssnitt. Det gäller inte operativsystemets eller webbläsarens funktioner, såsom horisontell svepning för att navigera i sidhistoriken.

Riktlinjen undantar funktionalitet som naturligt kräver mer komplexa rörelser, till exempel att skriva sin signatur.


Rekommendation för tillgängliga pekskärmsgränssnittLänk hit

 • Se till att all funktionalitet går att utföra med flera fingrar även går att utföra med bara ett finger

Exempel på alternativ till komplexa rörelserLänk hit

I många kartfunktioner kan användaren nypa ihop eller dra isär fingrarna för att zooma in eller ut, eller använda två fingrar för att förflytta sig i kartan. Vanliga alternativ till dessa rörelser är att använda kontroller i användargränssnittet, till exempel  [+] och [-]-knappar för att zooma in och ut eller pilknappar för att förflytta sig i olika riktningar.

På en webbplats ligger notiser till innehåll längs en horisontell axel (karusell) med dolda notiser för att locka användaren till relaterat innehåll. Notiserna kan tas fram av användaren genom att svajpa till höger eller vänster, men funktionen har även pilknappar för navigera framåt och bakåt mellan notiserna.

Finger som pekar på en grön ruta. Pil höger indikerar högersvajp. Knappar åt höger och vänster syns som alternativ.

En bank har en funktion för bolånekalkyl med ett reglage där användaren kan ställa in det belopp som hen behöver låna. Reglaget kan manövreras med fingret genom att glida med fingret över reglaget, men det är också möjligt att klicka längs reglaget för att komma till ett relevant lånebelopp.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.5 Input Modalities
Make it easier for users to operate functionality through various inputs beyond keyboard.

2.5.1 Pointer Gestures All functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation can be operated with a single pointer without a path-based gesture, unless a multipoint or path-based gesture is essential. (Nivå A)


TerminologiLänk hit

Pekskärm, på engelska touch screen, är en skärm som användaren hanterar genom att röra med ett finger eller en särskild penna. Pekskärmar finns på till exempel smarta telefoner, datorplattor eller olika former av automater i offentliga miljöer såsom informationskiosker, biljettautomater eller liknande.

Fingergester är de rörelser som användaren gör mot en pekskärm. På engelska kallas de touchscreen gestures eller pointer gestures.

Datatermgruppen har gjort en bra genomgång av termer för olika fingergester, på svenska och engelska. Här är några av de viktigaste:

Den engelska termen swipe översätts ofta med svajpa eller svepa. Pinch kallas för “dra ihop” och spread kallas “dra isär”. Tap kallas för trycka. Flick (att sätta ett finger på skärmen och snabbt svepa med det i en riktning, och sedan lyfta fingret) kallas för snärta.

Multi-touch på en pekskärm är när användare förväntas använda två fingrar eller mer för att aktivera eller använda en funktion på en pekskärm. Synskadade personer som till exempel använder Apples inbyggda hjälpmedel VoiceOver för att styra telefonen gör det ofta genom olika multi-touch-rörelser. Det går exempelvis att rotera med två fingrar på skärmen för att välja hur man ska hoppa mellan olika objekt.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).