Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.5.2

Gör det möjligt att ångra klick

Den som använder pekskärm eller pekdon som exempelvis mus behöver kunna ångra sig om knappen eller trycket skedde av misstag. Erbjud därför minst en sådan möjlighet.

Möjligheten att ångra ett påbörjat klick är värdefull därför att den minskar risken för att aktivera funktioner av misstag. Vem som helst kan råka trycka vid fel plats eller tillfälle, och det är extra lätt hänt för personer med vissa funktionsnedsättningar (exempelvis begränsad motorisk kontroll eller synnedsättning).

Denna riktlinje berör dig som programmerar användargränssnitt (“front-end”) med exempelvis Javascript, men inte dig som enbart jobbar med text, bild och formgivning.


Rekommendationer för att undvika oavsiktlig aktivering med pekdon eller pekskärmLänk hit

 • Ge i första hand användaren möjlighet att ångra åtgärden innan nedtryckningen upphör (up-eventet).
 • Ge i andra hand användaren möjlighet att ångra sig efter up-eventet.
 • Koppla bara i undantagsfall aktivering till nedtryckning av knappen eller skärmen (down-eventet).

Ge i första hand användaren möjlighet att ångra åtgärden innan nedtryckningen upphörLänk hit

Om aktivering av en funktion sker när pekdonets knapp (musknappen) eller trycket på pekskärmen släpps upp (up-eventet) har användaren en möjlighet att undvika, eller avbryta, händelsen genom att flytta sitt finger eller pekaren (till exempel muspekaren) bort från aktiveringspunkten (knappen, länken eller liknande).

Javascript-eventet click har denna logik inbyggd. Men däremot inväntas inte up-eventet om aktiveringen knyts till eventet mousedown.

Vid “drag-and-drop” kan det markerade objektet dras tillbaka till ursprungsläget eller till en icke aktiv yta för att ångra åtgärden.


Ge i andra hand användaren möjlighet att ångra sig efter up-eventetLänk hit

Detta kan ske exempelvis med hjälp av en bekräftelsedialog som inleder händelsen ( “Är du säker på att du vill … “) eller en ångra-knapp efter att händelsen startat.


Koppla bara i undantagsfall aktivering till nedtryckning av knappen eller skärmenLänk hit

Aktivering vid “down-event”, alltså när musknappen eller pekskärmen trycks in, ska bara ske om det är nödvändigt. Detta gäller framför allt vid följande tillfällen:

 • När användaren interaktivt behöver kunna kontrollera händelsetidpunkten med stor precision. Till exempel om användaren spelar på ett digitalt piano eller spelar någon form av skjutspel.
 • När det som användaren klickar på ska fungera som en tangent på ett tangentbord.
 • När händelsen automatiskt återställs så snart nedtryckningen upphör, oavsett var detta sker.
 • När användaren haft möjlighet att ställa in huruvida händelser ska kopplas till ner-eventet.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.5 Input Modalities
Make it easier for users to operate functionality through various inputs beyond keyboard.

2.5.2 Pointer Cancellation

For functionality that can be operated using a single pointer, at least one of the following is true:

 • No Down-Event: The down-event of the pointer is not used to execute any part of the function;
 • Abort or Undo: Completion of the function is on the up-event, and a mechanism is available to abort the function before completion or to undo the function after completion;
 • Up Reversal: The up-event reverses any outcome of the preceding down-event;
 • Essential: Completing the function on the down-event is essential.

(Nivå A)


TerminologiLänk hit

Down-event är händelser som sker när musknappen eller fingret trycks ner. Kallas även touchstart eller mousedown.

Up-event är händelser som sker när musknappen eller fingret släpps upp. Kallas även touchend eller mouseup.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).