Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.5.4

Erbjud alternativ till rörelsestyrning

Se till att funktioner som aktiveras genom att användaren till exempel skakar, vrider, rör vid eller viftar framför enheten kan stängas av. Funktionerna ska även kunna aktiveras på något annat sätt.

Ovan: vridning av mobil medför förändring från läge 1 till läge 2. Nedan: Klick på knapp ger samma förändring.

Detta hjälper personer som till exempel har enheten fastsatt vid en permobil eller som av någon annan anledning inte har fysisk möjlighet att utföra liknande rörelser. Det finns också användare som oavsiktligt kan aktivera den här typen av kontroller på grund av ofrivilliga skakningar (så kallad essentiell tremor) eller andra motoriska störningar.


Rekommendationer vid rörelsestyrningLänk hit

 • Se till att funktioner som kan hanteras med rörelsestyrning även kan hanteras på något annat sätt.
 • Gör det möjligt att stänga av rörelsestyrningen.

Se till att funktioner som kan hanteras med rörelsestyrning även kan hanteras på något annat sättLänk hit

Här är några exempel:

Skakning

En användare skriver in text i ett formulär och skakar därefter enheten. Skakningen aktiverar en dialogruta som erbjuder användaren att ångra inmatningen.

En ångra-knapp kan erbjuda samma funktion.

Lutning

En användare lutar enheten för att gå vidare till nästa eller föregående sida.

Knappar eller länkar kan utföra samma sak.

Förflyttning eller vridning

En användare flyttar eller vrider enheten för att panorera eller rotera ett interaktivt foto.

En kontroll vid sidan av bilden kan utföra samma sak.

Rörelser med kroppen

En användare hoppar och rör på armarna framför enheten för att styra en figur i ett spel.

För ett dansspel så kanske hela poängen med spelet går förlorad om rörelsestyrningen byts ut. Riktlinjen gör undantag i sådana fall. Men i andra typer av spel kan rörelsen gå att ersätta med exempelvis tangentbordsinteraktion eller någon annan typ av inmatning.


Gör det möjligt att stänga av rörelsestyrningenLänk hit

Vissa användare kan ofrivilligt göra rörelser eller exempelvis skaka enheten. Se därför till att det finns inställningar som tillåter användaren att stänga av all form av rörelsestyrning.

Om möjligt bör sidan eller applikationen anpassa sig efter inställningar som användaren gjort i operativsystemet vad gäller rörelsestyrning.


Undantag från riktlinjenLänk hit

Det finns undantag från riktlinjen för funktioner som är beroende av användarens rörelser för att fungera. Till exempel är en stegräknare beroende av att enheten förflyttas för att kunna räkna steg. Det finns även undantag för rörelser som används för att aktivera funktioner i hjälpmedel för tillgänglighet.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.5 Input Modalities
Make it easier for users to operate functionality through various inputs beyond keyboard.

2.5.4 Motion Actuation: Functionality that can be operated by device motion or user motion can also be operated by user interface components and responding to the motion can be disabled to prevent accidental actuation, except when:

 • Supported Interface: The motion is used to operate functionality through an accessibility supported interface;
 • Essential: The motion is essential for the function and doing so would invalidate the activity.

(Nivå A)


TerminologiLänk hit

Rörelsestyrning kallas för “motion actuation” på engelska. Enhetens rörelser kan avläsas med hjälp av exempelvis ett gyro. Användarens rörelser kan avläsas med hjälp av exempelvis bildanalys (t.ex. Kinect) eller genom att användaren håller i enheten eller i en fjärrkontroll (t.ex. Wii). Sensorer för rörelsestyrning finns inbyggda i många moderna mobiltelefoner och andra enheter.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).