Bevara tillgänglighet vid konverteringar

Om en webbsida gör om informationsinnehåll som innehåller tillgänglighetsdata måste dessa behållas i det nya formatet.

Sidan är ett utkast

Denna sida är en av flera nya webbriktlinjer som förtydligar och exemplifierar innebörden i de kriterier som går utöver WCAG i standarden EN301549, och som har relevans för DOS-lagen.

Kom gärna med synpunkter!

Exempelvis genom e-post till info@webbriktlinjer.se eller genom kommentarsfunktionen i slutet av sidan.


Rekommendationer vid konvertering av informationLänk hit

 • Kartlägg om någon konvertering av information förekommer i er digitala service.
 • Se till att tillgänglighetsinformation bevaras i konverteringen, om det är möjligt.

Kartlägg om någon konvertering av information förekommer i er digitala serviceLänk hit

Exempel på konvertering av information, där tillgänglighetsdata skulle kunna gå förlorad:

 • Byte av filformat för videofilm – dolda undertexter försvinner
 • Byte av filformat för videofilm – syntolkning försvinner
 • Konvertering från webbsida till PDF – alt-texter försvinner
 • Konvertering från webbsida till PDF – rubriknivåer och annan semantik försvinner
 • Word-dokument görs om till webbsida – alt-texter försvinner
 • Word-dokument görs om till webbsida – rubriknivåer och annan semantik försvinner
 • Word-formulär görs om till PDF-formulär – koppling mellan etiketter och formulärfält försvinner
 • ePUB-bok presenteras som webbsida – synkroniserad fokusmarkering försvinner
 • Videosamtal konverteras till telefonsamtal – teckenspråk försvinner
 • Talad dialog konverteras till textremsa – dialekter, röster och miljöljud försvinner

Konverteringar av dessa slag är idag ovanliga i myndigheternas digitala tjänster. De brukar snarare förekomma som funktioner i olika verktygsprogram. Så för de flesta myndigheter kommer detta kriterium inte att vara relevant. Men det kan förstås förekomma. Hör gärna av dig till oss om du har konkreta exempel där detta kriterium är relevant.


Se till att tillgänglighetsinformation bevaras i konverteringen, om det är möjligtLänk hit

Eftersom det redan finns krav på att innehåll på webbsidorna ska uppnå många tillgänglighetskriterier så är det sannolikt att eventuella brister som rent tekniskt beror på att det skett en konvertering har fångats upp av sådana andra kriterier.

Men om detta inte är fallet så kan detta kriterium betraktas som en påminnelse.

Observera att det finns undantag för konverteringar där mål-formatet inte har stöd för den tillgänglighetsinformation som försvunnit. Det skulle exempelvis kunna gälla om en videofilm har flera olika textremsor (en med enbart dialog, en med dialog plus beskrivning av miljöljud, en med beskrivning av visuell information som underlag för textbaserad syntolkning, en översättning,…) som konverteras till ett videoformat som endast kan hantera en textremsa. Då går det i och för sig att tänka sig att systemet erbjuder flera olika konverteringar, som var och en innehåller en av textremsorna.


Vad säger standarder och lagar om denna riktlinje?Länk hit

Enligt DIGGs föreskrifter (§4) ska digital service som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust.

Eftersom dessa principer är svåra att utan vägledning tillämpa i enskilda detaljer erbjuds i §5 ett konkret sätt att uppfylla dem: Kriterierna i bilaga A i standarden EN301549 v2.1.2 (pdf). Denna webbriktlinje är ett försök att förklara och exemplifiera ett av dessa kriterier, nämligen ”5.4 Bibehållande av tillgänglighetsinformation under konvertering”.


TerminologiLänk hit

Proprietary information är ett engelskt uttryck som innebär information på ett format som tillhör och kontrolleras av en aktör. Exempelvis går det att tänka sig filformat för ljud som överförs i krypterad form till en automattextningstjänst i molnet, där det inte är möjligt för någon annan än tjänsteleverantören att ta del av ljudinnehållet.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)

 • Liss skriver:

  Konvertering är idag ganska synonymt med önskad handling t.e.x klickar på kassan, kanske denna punkt kan heta ”Bevara tillgänglighet i dokument och media” eller ”Bevara tillgänglighet vid exportering” eftersom när man har ett out funktion av alla möjliga typer av media och dokument gör man en exportering ofta.

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Liss.

   Du har naturligtvis helt rätt. Begreppet har ändrat betydelse sedan texten på den här sidan publicerades. Vi jobbar med att ta fram en ny version av den här webbplatsen och då kommer denna och annan information att vara uppdaterad.

   Tack för att du påpekade detta.


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)