Dokumentera tillgänglighetsfunktioner

Funktionalitet och innehåll med syfte att öka tillgängligheten ska dokumenteras, vara tillgänglig och lätt att hitta.

Sidan är ett utkast

Denna sida är en av flera nya webbriktlinjer som förtydligar och exemplifierar innebörden i de kriterier som går utöver WCAG i standarden EN301549, och som har relevans för DOS-lagen.

Kom gärna med synpunkter!

Exempelvis genom e-post till info@webbriktlinjer.se eller genom kommentarsfunktionen i slutet av sidan.


Rekommendationer för tillgänglig tillgänglighetLänk hit

 • Dokumentera tillgängligheten
  • Beskriv tillgänglighetsfunktioner vid behov
  • Gör tillgänglighetsfunktioner lätta att hitta
  • Offentliga aktörer ska ha en tillgänglighetsredogörelse
 • Gör dokumentationen tillgänglig
  • Se till att tillgänglighetsdokumentation uppfyller tillgänglighetskrav
  • Gör tillgänglighetsdokumentationen lätt att hitta

Dokumentera tillgänglighetenLänk hit

Beskriv tillgänglighetsfunktioner vid behov

Här är några exempel på tillgänglighetsfunktioner som kan förekomma i digitala tjänster:

 • Lyssnafunktioner
 • Möjlighet att skräddarsy textpresentation
 • Översättningar till teckenspråk
 • Alternativa versioner på lättläst språk
 • Syntolkade versioner av filmer
 • Transkribering av poddinspelning
 • Kommentarsfunktion för rapportering av tillgänglighetsbrister
 • Funktioner i appar som ersätter så kallad stängd funktionalitet för tillgänglighet

Om funktionerna inte är helt självinstruerande behöver de beskrivas. Detta kan ske exempelvis i en bruksanvisning, instruktionsfilm eller i hjälpfunktioner. Ibland följer sådan dokumentation med som en del av en tredjepartsprodukt. Glöm då inte bort att R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna.

Anpassa webbplatsen ligger under Om webbplatsen. Följ länken för att ta del av hela sidan.
Exempel på dokumentation om tillgänglighetsfunktioner finns hos Göteborgs stad, som bland annat erbjuder en lyssnafunktion.

Många viktiga tillgänglighetsfunktioner (skärmläsare, förstoring med mera) tillhandahålls dock inte av webbplatser och appar utan av operativsystem och separata hjälpmedel. Det finns andra webbriktlinjer som berör sådana funktioner, till exempel att skärmläsare ska gå att använda, och att webbplatsen inte ska ”ställa sig i vägen” för dem. Det är inte rimligt att alla webbplatser ska beskriva alla tänkbara hjälpmedel och tillgänglighetsfunktioner som finns i olika operativsystem, men om det är något särskilt som användaren behöver veta för att just denna tjänst ska vara kompatibel med hjälpmedel och operativsystemets funktioner så behöver detta dokumenteras.

Gör tillgänglighetsfunktionerna lätta att hitta

Ett grundläggande krav på tillgänglighetsfunktioner är att de ska vara lätta att hitta. Använd till exempel gärna standardsymboler för att visa var tillgängliga versioner finns. För säkerhets skull, om användare som behöver funktionerna av någon anledning inte kan hitta dem via ordinarie navigation, rekommenderar vi att de även räknas upp i en lista. En sådan uppräkning kan exempelvis placeras på sidan ”Om webbplatsen” (Se R19. Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller), eller i tillgänglighetsredogörelsen.

Offentliga aktörer ska ha en tillgänglighetsredogörelse

För offentlig sektor gäller detta inte minst den så kallade tillgänglighetsredogörelsen (särskilt den ”kommentarsfunktion” som ska finnas för att kunna rapportera tillgänglighetsbrister och begära tillgängligt alternativ) som enligt DOS-lagen ska finnas för varje webbplats och app. DIGG har mer information om tillgänglighetsredogörelser.


Gör dokumentationen tillgängligLänk hit

Se till att tillgänglighetsdokumentation uppfyller tillgänglighetskrav

Eftersom allt innehåll ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet behöver det knappt sägas att även tillgänglighetsinformationen behöver vara tillgänglig. Men givetvis är det nödvändigt, särskilt med tanke på vilka användare som behöver den mest.

Detta gäller även om dokumentationen i något fall distribueras på något annat sätt än via webbplatsen/appen. Kanske som pdf-dokument, som video-instruktion eller som trycksak.

Gör tillgänglighetsdokumentationen lätt att hitta

DOS-lagen kräver att tillgänglighetsredogörelser är lätta att hitta. För webbplatser ska de finnas länkade exempelvis från sidfoten på varje sida, eller från startsidan.

När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsredogörelsen vara åtkomlig på webbplatsen för den offentliga aktör som ansvarar för appen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när appen laddas ner. Den får också vara åtkomlig genom appen.

Läs mer i DIGGs föreskrifter.

Tillgänglighetsredogörelse under rubriken Om webbplatsen
Länk till tillgänglighetsredogörelse från sidfoten på Västerås stads webbplats.


Vad säger standarder och lagar om denna riktlinje?Länk hit

Enligt DIGGs föreskrifter (§4) ska digital service som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust.

Eftersom dessa principer är svåra att utan vägledning tillämpa i enskilda detaljer erbjuds i §5 ett konkret sätt att uppfylla dem: Kriterierna i bilaga A i standarden EN301549 v2.1.2 (pdf). Denna webbriktlinje är ett försök att förklara och exemplifiera kriterierna ”12.1.1 Tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktioner” och ”12.1.2 Tillgänglig dokumentation”.


TerminologiLänk hit

Bruksanvisning kallas ibland för manual eller handbok. I digitala sammanhang är sådan dokumentation ofta en del av själva tjänsten, eller dess hjälpfunktion.

Stängd funktionalitet är sådan funktionalitet som finns på en plattform men som i en viss tillämpning (exempelvis en app) inte går att komma åt. Den direkta orsaken kan vara att exempelvis att appen körs på en hårdvara där vissa kontakter är blockerade, eller att inställningar i operativsystemet förbjuder appen att komma åt dem, eller att appens utvecklare valt att inte göra funktionaliteten åtkomlig. Den bakomliggande anledningen kan exempelvis bero på användningssituationen, säkerhetsskäl eller att appen tycker sig ha bättre funktioner än plattformens.
Termen är hämtad från avsnitt 5 i standarden EN301549.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)