Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben

Webben ökar möjligheterna till en snabb och samordnad kriskommunikation. Hur ni kommunicerar med era målgrupper under en eventuell kris är grundläggande för hur ni hanterar krisen i sin helhet. Ni behöver ha god beredskap inom både teknik, information och organisation för att ni lätt ska kunna anpassa informationen på webbplatsen utifrån krisens natur och utveckling.


Rekommendationer för kriskommunikationLänk hit

 • Ge tydlig, snabb, tillgänglig och korrekt information när något allvarligt har inträffat.
 • Följ rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för krisinformation på webben.
 • Se till att det finns en teknisk krisberedskap.
 • Se även webbriktlinjer som är extra viktiga vid kriser.


Ge tydlig, snabb, tillgänglig och korrekt information när något allvarligt har inträffatLänk hit

Kriskommunikation bygger på den enskildes rätt till information och öppen samhällsdialog när det extraordinära inträffar. Det är då det är som viktigast med tydlig, snabb, tillgänglig och korrekt kommunikation.

Försök besvara följande frågor när något allvarligt har inträffat:

 • Vad har hänt?
 • Får det konsekvenser för mig?
 • Vad gör ansvariga myndigheter/organisationer (hur hanteras krisen)?
 • Hur ska jag förhålla mig till det som har hänt (vad ska jag göra)?
 • Vem ska jag vända mig till för att få mer information/vem gör vad?


Följ rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för krisinformation på webbenLänk hit

När en allvarlig händelse inträffar använder människor oftast flera olika källor och kanaler för att få information. De använder inte enbart webben, utan även sociala medier för att hitta information och för att kommunicera själva. Därför går det inte längre att enbart planera för kommunikation via webben vid en kris, man måste se kriskommunikation i olika kanaler som en helhet.

Webben är generellt myndigheters främsta kontaktyta gentemot omgivningen för att både i vardag och kris sprida, kommunicera och lagra samhälls- och krisinformation. Men de flesta myndigheter har även dialog med sina målgrupper i sociala medier.

I MSB:s skrift ”Sociala medier och webb vid kris” (pdf) – finns råd kring hur myndigheter och organisationer kan utveckla strategier och taktiker för webbanvändning och användning av sociala medier före, under och efter kriser.

MSB har också en guide till riskkommunikation.

Mer information om samhällets krishantering finns på Krisinformation.se. Följ rekommendationer på den webbplatsen och lägg gärna länkar till den från er egen webbplats så att den blir lätt för användare att hitta.


Se till att det finns en teknisk beredskap för kriskommunikationLänk hit

När man planerar för sin kriskommunikation på webben är det även viktigt att förbereda sig på att även själva webplatsen kan drabbas. Det är därför viktigt att organisationens rutiner beskriver hur organisationen skyddar sig mot intrång, skyddar sin information och förbereder sig på t ex överbelastningsattacker. Varje organisation behöver också planera för att de kanaler som används för krisinformation klarar en större belastning av trafik och att det även finns alternativa kanaler, eftersom mängden samtidiga besök alltid kan öka vid en allvarlig händelse.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har råd om hur du kan utveckla organisationens internet- och informationssäkerhet och vad du bör tänka på. Vid IT-incidenter kan svenska myndigheter få stöd och råd från CERT-SE vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

https://www.informationssakerhet.se
https://cert.se/


Se även webbriktlinjer som är extra viktiga vid kriserLänk hit

Vid en allvarlig händelse när människor drabbas eller påverkas är det nödvändigt att informationen går att förstå, att det är tydligt vem som är avsändare, att informationen är tydlig och går lätt att hitta. Några av de riktlinjer som är extra viktiga vid en kris är därför:

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)

 • Besökare skriver:

  Jag försöker hitta några riktlinjer kring det här området men de finns varken hos MSB eller på krisinformation.se vad jag kan se. Är det någon som har en bra länk?

 • Besökare skriver:

  När kommer riktlinjen från MSB? Det tycks inte ha hänt nåt på två år..

  • BjornHagstrom skriver:

   Vi för en diskussion med MSB om detta. De anser att varje organisation måste göra arbetet själva och vi ser ett värde i en del generella principer och riktlinjer, speciellt för kommuner som har likartade förutsättningar. Vi tar gärna emot era synpunkter på det hela.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)