Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller

Beskriv hur användarna kan anpassa webbplatsen efter sina behov, hur de kan använda den och vad den innehåller, till exempel om det finns integrerade externa tjänster. Samla informationen under Om webbplatsen. Samlingssidan Om webbplatsen ska gå att komma åt från alla webbplatsens sidor.


Rekommendationer för Om webbplatsenLänk hit

  • Gör en sida som heter ”Om webbplatsen” och som går att nå från alla webbplatsens sidor.
  • Beskriv hur webbplatsen fungerar under ”Om webbplatsen”.
  • Beskriv hur användarna kan anpassa innehållet och webbplatsens inställningar under ”Om webbplatsen”.
  • Samla juridisk information om till exempel personuppgifter och kakor under ”Om webbplatsen”.


Beskriv hur webbplatsen fungerarLänk hit

Vad kan era användare behöva veta om just er webbplats, för att den ska fungera så bra som möjligt? Beskriv under ”Om webbplatsen” hur webbplatsen är uppbyggd, eftersom det underlättar för användarna att hitta det de söker. Beskriv också vilka funktioner som finns på webbplatsen, hur de fungerar och vad som krävs för att de ska fungera så bra som möjligt. Beskriv


Beskriv hur användarna kan anpassa innehållet och webbplatsenLänk hit

Användarna kan behöva ändra inställningar och utseende i sin webbläsare för att kunna använda webbplatsens innehåll. Beskriv hur de bäst anpassar webbplatsen efter sina behov:

  • att det finns funktioner i de flesta webbläsare som kan användas för att ändra utseende (till exempel teckenstorlek).
  • vilket ytterligare stöd för tillgänglighet webbplatsen har, till exempel vilka snabbkommandon som finns och hur man använder dem i olika webbläsare och operativsystem. Se R68. Skapa snabbkommandon vid behov.
  • vilka möjligheter man har att beställa information i alternativa format, exempelvis Daisy eller punktskrift.

Samla juridisk information om personuppgifter, kakor m.m. under ”Om webbplatsen”Länk hit

Samla juridisk information under ”Om webbplatsen”. Beskriv där till exempel hur ni hanterar personuppgifter och kakor, se R20. Upplys hur juridisk information och kakor hanteras.
Skriv vem användarna ska kontakta för att lämna synpunkter på webbplatsen, och hur de ska göra.


ExempelLänk hit

Riksarkivets sida ”Om webbplatsen”.

Samlingssidan Om webbplatsen bör finnas tillgänglig från alla sidor på webbplatsen. Lägg gärna länken i sidfoten. Exemplet i bilden kommer från Konsumentverket.


MätbarhetLänk hit

Kontrollera att sidan ”Om webbplatsen” finns och stäm av den mot punkterna ovan.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)