Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats

Gör det tydligt hur pass aktuell informationen på webbplatsen är genom att ange ett datum på sidan. I vissa fall är det också relevant att ange ett klockslag.


Rekommendationer för datering av webbsidorLänk hit

 • Ange datumet för när informationen på en sida publicerades eller senast uppdaterades eller granskades.
 • Bedöm om det finns andra datum som är relevanta att ange, till exempel datum då ett nytt regelverk började gälla. Ange tydligt om ett datum gäller något annat än publicerings- eller uppdateringsdatum.
 • Ange även klockslag på sidor som uppdateras löpande eller där spårbarheten är viktig, till exempel sidor med krisinformation.

De flesta webbpubliceringsverktyg har inbyggda funktioner för att automatiskt visa tidpunkten för publiceringen på webbsidan.


UndantagLänk hit

Följande sidor behöver inte ha datum:

 • Sidor vars huvudsyfte inte är att förmedla information, till exempel formulär eller steg i en webbapplikation.
 • Sidor där sidans delar redan anger tidpunkter, till exempel löpsedlar, nyhetsarkiv och nyhetssidor.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)