Ange tydligt om viss information är inaktuell

Gör det tydligt för användarna om det finns innehåll på webbplatsen som inte längre är giltigt. Ett exempel är om ni i referenssyfte har kvar tidigare riktlinjer eller juridisk information, som har blivit ersatta av nyare material.


Rekommendationer för inaktuell informationLänk hit

  • Gör en hänvisning till mer aktuell information om det finns.
  • Använd inte enbart bild eller färg för att förmedla att informationen inaktuell. Det måste vara tydligt även i texten. Placera informationen tidigt i materialet och högt upp på sidan.
  • Säkerställ att er webbserver och ert publiceringsverktyg är korrekt konfigurerade så att de levererar rätt cache-instruktioner, för att minska risken att inaktuella versioner presenteras för användare. Se R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda.
  • Låt användarna själva välja om de vill få upp träffar även på inaktuellt material när de söker efter något på webbplatsen. Informera direkt i sökresultatet om någon träffpost är inaktuell.

Exempel på hur inaktuell information visasLänk hit

Skatteverket talar, på olika sätt, i sin Rättsliga vägledning att informationen ändrats, se bild ovan.

Bilden ovan visar hur Halmstad kommun signalerar om att en nyhet kan vara inaktuell genom att tydligt skriva ut det ovanför nyhetens rubrik.

Tullverket markerar med röd text att en författning har upphört, se ovan.


Standardiserad uppmärkning av inaktuell informationLänk hit

Med HTML5 kan du med standardiserad uppmärkning (elementen s och del) ange att text är inaktuell. I och med att det finns standardelement så är det bättre att använda dessa än enbart en css-klass för att märka upp inaktuell text, men kom ihåg att det är viktigt att informationens status framgår även i presentationen. Båda elementen visas som genomstruken text om du inte med hjälp av css förändrar presentationen.

Innehåll som inte är aktuellt men ändå viktigt att presentera, till exempel ordinarie pris vid rea, kan märkas upp med elementet s:

Ordinarie pris: <s>30kr</s>

Ordinarie pris: 30kr

Innehåll som redigerats bort, vilket behöver kommuniceras, kan märkas upp med elementet del. Till exempel i ny version av lagförslag:

Gäller för företag <del datetime="2018-05-01" cite="https://data.riksdagen.se/fil/800D4385-047B-4261-9D69-27E1742CF18B">med minst 10 anställda</del>.

Gäller för företag med minst 10 anställda.

Attributet datetime är frivilligt och anger förstås när redigeringen skedde. Attributet cite kan användas för att hänvisa till dokumentation av förändringen.

Läs mer i html5doctors artikel om element för uppmärkning av förändringar.


MätbarhetLänk hit

Utvärdera med hjälp av användningstester om besökarna uppfattar vad som är inaktuell information och vad som inte är det.


TerminologiLänk hit

För föråldrad och inte längre giltig information används ibland ordet obsolet. På engelska förekommer ofta ordet ”expired” som motsvarar utgånget datum.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)