Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner

Se till att ni har den tid och kunskap som krävs för att planera och samordna förvaltningen av webbplatsen. Det är en förutsättning för att det publicerade materialet ska kunna hålla en hög nivå av användbarhet och tillgänglighet.


Rekommendationer Länk hit

 • Avsätt resurser för att hålla en hög och god kvalitet på förvaltningen av webbplatsen. De som ska förvalta webbplatsen behöver ha rätt kunskap och kompetens redaktionellt, pedagogiskt och tekniskt.
 • Ta fram en uppdateringsplan där ansvaret är tydligt fördelat.

Kompetenser i en förvaltningsorganisationLänk hit

Det krävs en mängd kompetenser i en förvaltningsorganisation för att hålla en löpande hög nivå på redaktionellt material, interaktionsdesign och funktioner. Man behöver även försäkra sig om att webbplatsen håller god kvalitet vad gäller användbarhet och tillgänglighet.

En förvaltningsorganisation behöver ha kunskap om bland annat

 • användningsmönster och beteenden på webben
 • användbarhet och tillgänglighet
 • html  och databaser
 • informationsstrukturering
 • dokument och dokumentformat
 • kompletterande kanaler
 • arkivering och gallring (gäller framför allt myndigheter).
 • innehållet på webbriktlinjer.se

Vidare krävs normalt specifik redaktionell kompetens för webb, inom exempelvis

 • journalistisk nyhetsvärdering
 • effektiv rubriksättning
 • tillgängliga länkar
 • hantering av bilder
 • formatering och övrig informationshantering, så att webbplatsen är tillgänglig för alla grupper.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)