Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet

Skapa tydliga rutiner för hur innehållet på webbplatsen ska uppdateras och gallras. Se till att borttagna sidor inte längre indexeras av sökmotorerna.


Rekommendationer att uppdatera innehållLänk hit

 • Skapa rutiner för hur innehållet ska granskas och uppdateras med jämna mellanrum. De flesta webbpubliceringsverktyg har inbyggda funktioner för att påminna om när det är dags att granska en sida.
 • Skapa rutiner för att granska och uppdatera sidor på lättläst svenska, nationella minoritetsspråk och på andra språk. Det gäller också teckenspråksfilmer eller annan information i form av ljud, bild och film. Dessa sidor kan utformas så att de får längre hållbarhet än övriga texter, som kanske uppdateras oftare. Vissa webbpubliceringsverktyg har funktioner för att hantera flerspråkig information parallellt vilket underlättar uppdateringen av sidor på olika språk.
 • Se till att borttagna sidor genererar en korrekt svarskod, det vill säga 404 (Not found), så att sökmotorerna tar bort dem ur sökresultatet.

Andra kanalerLänk hit

Många organisationer finns representerade även på andra ställen på internet än på den egna webbplatsen, till exempel i sociala medier. Ta fram rutiner för att hålla även denna information uppdaterad. Se Riktlinjer för sociala medier från E-samverkansprogrammet.


Om myndigheters gallringsbeslutLänk hit

Myndigheter måste ha ett gallringsbeslut för att kunna plocka bort exempelvis olämplig information. Ta fram manuella eller inbyggda rutiner så att ingen information gallras utan ett gallringsbeslut. Se vidare R47. Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar. Var tydlig i era riktlinjer för gallring med att olika regler gäller för hur olika typer av informationen ska hanteras efter att den avpublicerats.


FördjupningLänk hit


TerminologiLänk hit

Att en webbsida indexeras av en sökmotor betyder att ett program (ofta kallat sökrobot) hämtar sidan och lägger in adressen till sidan på relevanta ställen i sökmotorns index (register). Ett index är en tabell som kan användas för att snabbt hitta adresser (referenser) till sidor som berör t.ex. ett visst nyckelord. Sökmotorerna brukar återkomma regelbundet till sidor i sina index för att undersöka om sidorna har förändrats eller försvunnit, och i så fall uppdateras index.

En svarskod kallas även response code eller http status code och är en standardiserad sifferkod som en webbserver skickar till en webbläsare för att sammanfatta resultatet av en förfrågan. ”404 Not found” kanske är den mest kända av alla svarskoder som W3C definierat, eftersom den brukar visas för användare när en länk pekar fel. Den vanligaste statuskoden är förhoppningsvis ”200 OK”, men eftersom den indikerar att allt gick bra så visas den sällan för användaren.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (4)

 • Besökare skriver:

  En funktion som med bestämda intervall scannar av interna och externa länkar efter 404:or är bra.

  Sidor som är borttagna bör generera 404:a eller ännu hellre 301:a med redirect till ny aktuell sida t.ex. i händelse av att URLen ändrats.

 • BjornHagstrom skriver:

  Ja det är ofta motiverat att ha den typen av funktion. Många cms har det inbyggt till viss del. Sidor som är borttagna bör generera 410 Gone om det inte finns en ny sida som tagit över uppgiften då 301 ska användas. Bör riktlinjen uppdateras för att reflektera detta?

 • Besökare skriver:

  http://www.webbriktlinjer.se/r/56-lat-inte-en-web… bemöter detta med innehåll som bytt adress.

  Om något ska adderas så är det att "webbpubliceringssystemet bör ha en funktion för automatisk övervakning av brutna länkar, där om möjligt vidarebefordring ska ske till ny och aktuell URL om URL ändrats."

 • @plannero skriver:

  Jag vill ifrågasätta den kategoriska formuleringen att inaktuell information inte ska få finnas.

  Givetvis är det viktigt att inaktuell information tydligt markeras som inaktuell, och helst bör den även kompletteras med hänvisar till aktuell relevant information, men ibland kan det finnas poänger med att inaktuell information också går att ta del av. Till exempel för att citat ska kunna kontrolleras, referenser följas upp, missförstånd förklaras osv.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)