Visa tydligt var användaren befinner sig

Användarna behöver hjälp att förstå var på webbplatsen de befinner sig.


Rekommendationer som hjälper användaren att orientera sigLänk hit

 • Låt menyer och navigation ange var användaren befinner sig.
 • Underlätta navigeringen med länkstigar.

Låt menyer och navigation ange var användaren befinner sigLänk hit

När en webbplats är lätt att hitta på och navigeringen är tydlig, enkel och smidig kommer användarna uppleva hela webbplatsen som mer användbar. För att navigering ska bli användbar och tillgänglig behöver de olika navigationsnivåerna vara begripliga för användarna.

Använd ord som är naturliga för användarna när du formulerar rubriker och länkar. Använd samma ord i menyn eller länktexten och på sidan användaren kommer till efter att ha klickat på länken. Se Skriv beskrivande sidtitlar (R135).

Markera i menyn vilken menyingång användaren har valt. Ett sätt att göra detta är att använda fetstil.

Länka inte det menyalternativ som leder till sidan där användaren redan befinner sig.

Skapa en visuellt tydlig navigering genom indrag eller markeringar i färg, form eller kontrast, men använd inte enbart färg och inte enbart andra sensoriska kännetecken eftersom vissa användare inte kan uppfatta sådant.

För tillgänglighetens skull, använd en korrekt html-kod för navigationselement, till exempel genom att

 • det syns i koden att menyvalet är aktivt
 • använda punktlistor för att bygga navigeringsnivåerna
 • använda elementet <nav> för att markera att det är en navigation (gäller vid HTML5).

Givetvis behöver navigationen även följa övriga riktlinjer om tillgänglighet. Se särskilt Erbjud besökaren alternativa orienteringsstöd (R32).


Underlätta navigeringen med länkstigarLänk hit

Länkstigar, eller så kallade brödsmulor, kan användas för att göra det extra tydligt var i strukturen användaren befinner sig.
De brukar placeras direkt ovanför huvudinnehållet och visar den synliga sökvägen ner genom den hierarkiska strukturen. Länkstigar används ofta av användarna för att navigera uppåt i strukturen. De ger också en överblick av i vilket sammanhang innehållet befinner sig.

Inled alltid länkstigen med en länk till startsidan. Detta första led kan av utrymmesskäl kallas ”Start”.
Avsluta länkstigen med namnet på den sida användaren befinner sig på. Den aktuella sidan ska inte vara länkad, däremot ska de föregående nivåerna i länkstigen vara det. Undvik att förkorta posterna i länkstigen om den blir lång. Då kan det bli svårt att förstå var man befinner sig. Radbryt hellre länkstigen.

Länkstigar i e-tjänster

Sträva efter att länkstigar fungerar även inne i tjänster. Om innehållet är så dynamiskt att länkstigar inte tillför något kan ni välja att låta stigen sluta vid ingångssidan till tjänsten och då se likadan ut för alla sidor i tjänsten.


Exempel på navigering och brödsmulorLänk hit

Brödsmulor, eller länkstigar, gör det tydligt var användaren befinner sig på webbplatsen. Brödsmulor är ett bra komplement för att kunna se innehållets struktur och snabbt navigera till överliggande sektioner. Exemplet ovan är från Migrationsverket.

Länkstig: Startsida / Utbildning och barnomsorg / Elevhälsa. Liknar sidans sökväg: /utbildning-och-barnomsorg/elevhalsa

Exemplet från Strängnäs visar hur både brödsmulestigen och sökvägen i sidans webbadress kan användas för att förtydliga sidans sammanhang. Läs mer om webbadressers struktur i Utforma webbadresser med omsorg (R100).


MätbarhetLänk hit

Utvärdera navigeringen med hjälp av användningstester.


TerminologiLänk hit

Sökstigar, länkstigar, brödsmulor och brödsmulestigar är olika uttryck som syftar på samma sak. På engelska kallas de ”bread crumbs” eller ”bread crumb trails”. Uttrycket är hämtat från sagan om Hans och Greta, som la ut brödsmulor längs stigen för att kunna hitta hem igen.

Landningssidor, genomgångssidor, ingångssidor och startsidor

En landningssida är en webbsida som är uppbyggd speciellt för en kampanj eller för att få en användare att göra något speciellt. På en landningssida presenterar man ett specifikt erbjudande och försöker få besökaren att konvertera, det vill säga göra det som krävs för att nå webbplatsens effektmål, vilket kan vara allt ifrån att beställa en produkt till att bli medlem i en klubb.

En genomgångssidas främsta uppgift är att bekräfta att användaren är på rätt väg ner i strukturen. Det gör att information om vad som INTE finns på underliggande sidor också kan vara värdefull där.

Datatermgruppen definierar ingångssida som webbplatsens förstasida (startsidan). I webbanalys-sammanhang brukar man dock prata om ingångssidor när man menar de webbsidor som användarna först hamnar på när de går in på webbplatsen, vilket kan vara precis vilken sida som helst, till exempel när en användare kommer via en sökträff i en sökmotor.

På engelska brukar termerna landing page eller lead capture page användas. Ibland skiljer man även på reference landing page som enbart innehåller väsentlig information som text och bilder, och transactional landing pages som oftast innehåller ett formulär som besökarna ska fylla i för att slutföra konverteringen.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)

 • Besökare skriver:

  Saknar motivering till denna riktlinje: "Länka inte menyalternativ som leder till den sida besökaren befinner sig på."

  Ett motiv till att det faktiskt ska vara en länk är om sidan innehåller dynamiskt (ajax) innehåll och då kan användaren "nollställa" innehållet genom att klicka på menyalternativet för aktuell sida.

  Ett annat motiv är att användaren är på en sida som uppdateras ofta, t.ex. en nyhetssida eller ett diskussionsforum. Genom att klicka på aktuell sida i menyn kan användaren ladda om sidan för att se om innehållet uppdaterats.

 • Besökare skriver:

  Exempelbilden hittas inte på servern. Dessutom saknas alt-tagg för bilden?


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)