Gör det lätt att hitta det viktigaste

Gör det lätt för användarna att hitta rätt på webbplatsen. Utgå från deras behov och perspektiv när ni strukturerar information och skriver rubriker, länkar och menyer.


RekommendationerLänk hit

  • Ta reda på vad på webbplatsen som är viktigast för användarna, och vilka frågor de vill ha svar på. Lägg ingångar till detta redan på startsidan.
  • Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål, behov och processer genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna. Använd ord som besökarna är bekanta med i menyer, länkar och rubriker.
  • Erbjud mer än ett sätt att hitta information och navigera på webbplatsen. Gör det enkelt att växla mellan de olika sätten. Se mer i R32. Erbjud besökaren alternativa orienteringsstöd.

Effektkartläggning, customer carewords och kortsorteringLänk hit

Effektkartläggning och customer carewords är två etablerade metoder som används för att ta reda på vad en webbplats behöver kunna hjälpa användarna med. Inom båda dessa metoder används kortsortering för att ta reda hur användarna vill ha informationen sorterad.

I en effektkartläggning fokuserar man på vilken effekt webbplatsen ska uppnå, såväl internt i organisationen som externt för användarna. Användarna delas upp i målgrupper, och varje målgrupp representeras av en så kallad persona. En persona är en fiktiv användare som skapas utifrån kunskap om faktiska användare med hjälp av intervjuer, besöksstatistik och sökord. Varje personas behov blir det som webbplatsen måste erbjuda för att den avsedda effekten ska uppnås. Varje beslut under utvecklingen kan sedan stämmas av mot de personor och behov man tagit fram i effektkartläggningen.

Customer carewords är en metod som fokuserar på individens behov och den konkreta användningen av en webbplats. Man samlar in och analyserar fakta från olika datakällor, som intervjuer, enkäter, besöksstatistik, sökord och jämförelser med andra webbplatser. Analysen ger grunden för vilka behov webbplatsen ska uppfylla. Användarna får själva bestämma vilka behov som är viktigast, och utifrån statistiska samband får webbplatsägaren beslutsunderlag till vad som behöver utvecklas, vilket innehåll som måste finnas och hur enkelt det ska vara att hitta det.

Kortsortering är en metod för att undersöka hur användare grupperar innehåll för olika typer av it-system. Metoden används ofta för externa webbplatser, men fungerar lika bra för intranät. Vid en kortsortering får representanter för målgrupperna gruppera ett antal innehållskort efter hur de tycker att informationen hör ihop. Därefter ber man deltagarna att sätta rubriker på de olika grupperna med kort och eventuellt dela in dem i undergrupper. Resultatet från kortsorteringen används som stöd för att skapa webbplatsens informationsstruktur och organisera innehållet i menyerna.


MätbarhetLänk hit

  • Utvärdera informationsstrukturen med representanter från de användargrupper som webbplatsen vänder sig till.
  • Ge testarna konkreta uppgifter som ska slutföras.
  • Kortsortering går att genomföra online.

ExempelLänk hit

Arbetsförmedlingens startsida kan du söka efter lediga jobb direkt. Detta är vad de flesta som besöker webbplatsen vill göra, och därför ligger funktionen så centralt placerad.

Fyra rutor med kort introduktionstext om de viktigaste avdelningarna på Försäkringskassans webbplats: Förälder, Sjuk, Arbetssökande, Funktionsnedsättning.

Startsidan hos Försäkringskassan har tydliga ingångar för det som är viktigt för användarna.

Under varje enskild huvudingång på Avesta kommuns webbplats finns det mest populära innehållet som tydliga genvägar till innehåll längre ned i strukturen.


Dela utveckling och lösningarLänk hit

Sök på informationsstruktur på Deladigitalt.se (kräver konto, som du som arbetar inom offentlig sektor kan få).


FördjupningLänk hit

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (4)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)