Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.2.3

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Konsekvens är viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men liknande uppgifter ska utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen man befinner sig.

Vissa blinda användare memorerar strukturen på en webbplats, och om den förändras mellan sidorna blir det besvärligt för dessa användare, liksom för personer med vissa kognitiva funktionsnedsättningar.


Låt gränssnittselement ha samma utseende, funktionalitet och placering på hela webbplatsenLänk hit

Som gränssnittselement räknas till exempel menyer, sidhuvud, sidfot, knappar och andra kontroller.

Om webbplatsens layout är konsekvent kan färgerna skilja sig mellan avdelningarna utan att påverka enhetligheten, så länge de enskilda elementen beter sig likadant och återfinns på samma ställe.

Ibland passar inte innehållet på en viss webbsida in i den generella utformningen. Gör avsteg om de är motiverade utifrån användningen och syftet med sidan.

Undvik att placera viktigt innehåll långt till höger på innehållssidor. Många användare missar information som ligger där eftersom det är en vanlig plats för reklam.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

3.2.3 Konsekvent navigering: Navigeringsmetoder/funktioner som upprepas på flera webbsidor inom en uppsättning av webbsidor presenteras i samma inbördes ordning varje gång de upprepas, om inte användaren initierar en ändring. (Nivå AA)


MätbarhetLänk hit

Utvärdera om webbplatsen upplevs som konsekvent med användningstester.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (1)


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).