Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé

Informera om organisationens uppdrag eller företagets affärsidé och mål för att öka webbplatsens trovärdighet. Utgå från era prioriterade målgrupper och vad som är viktigast för dem att veta.


Beskriv vilket uppdrag er myndighet, organisation eller verksamhet har och hur ni utför detLänk hit

Använd ord som är tydliga och begripliga för era prioriterade målgrupper när ni beskriver er verksamhet. Den här typen av information är viktig för webbplatsens trovärdighet och för att användarna ska kunna sätta webbplatsen i ett sammanhang.

Myndigheter och organisationer bör beskriva sitt uppdrag och målen med verksamheten medan privata företag bör beskriva sin affärsidé, vision och övergripande affärsmål. Placera beskrivningen under menyingången ”Om oss” eller till exempel ”Om Arbetsförmedlingen”. Beskriv:

  • vilken service eller vilka tjänster användarna kan förvänta sig att få och vilka rättigheter och skyldigheter de har
  • andra organisationer med närliggande uppdrag, och länka till dem. Då kan era besökare lättare förstå hur er verksamhet ingår i ett större sammanhang.

Presentera viktiga styrdokument och andra underlag såsom verksamhetsplaner och remisserLänk hit

Även om det inte är information som användare allra först efterfrågar är det bra att presentera viktiga styrdokument och andra underlag som styr er verksamhet. Det ger en signal till användarna att ni inte har något att dölja och att ni gärna ser att andra har insyn i verksamheten. Presentera

  • årsredovisningar, budgetunderlag, verksamhetsplaner, remissvar och viktiga beslut
  • de planer ni är skyldiga att ha, till exempel planer för jämställdhet och mångfald
  • eventuella underverksamheter. Sammanfatta det viktigaste på er sida och hänvisa vidare för den som vill fördjupa sig.

Myndigheter bör presentera regleringsbrev och andra regeringsbeslut längre ner i strukturen, eftersom det är få besökare som letar efter dem i första hand.


MätbarhetLänk hit

Kontrollera att det finns en sida på webbplatsen där det tydligt framgår varför organisationen finns och vilket uppdrag den har.
Stäm av sidan mot rekommendationerna ovan.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (4)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)