Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen

Startsidan används ofta av besökare som inte är bekanta med webbplatsen och som inte vet så mycket om hur organisationen är uppbyggd. Den är också en naturlig plats att återvända till om användarna gått vilse i strukturen. Se startsidan som en innehållsdeklaration, där de osäkra användarna får hjälp att hitta det de söker.


Rekommendationer för innehållet på startsidanLänk hit

Använd webbplatsen startsida för att

  • visa vilken organisation som är avsändare
  • vägleda användarna till webbplatsens olika delar
  • lyfta de uppgifter som är viktigast för användarna, så att de går att hitta så enkelt som möjligt.

Utformning av startsidanLänk hit

Utforma startsidan utifrån vad era prioriterade användare letar efter, snarare än att utgå från era interna indelningar eller behov. Det är vanligt att det blir ”krig om startsidan” mellan olika delar av organisationen som vill synas väl. Utgå i stället från besöksstatistik, användningstester och enkäter, och välj fokus på startsidan utifrån fakta i stället för interna åsikter.

Använd inte animeringar och onödiga introduktionssidor som visas innan användarna kommer till webbplatsens startsida. De upplevs ofta som ett hinder för det användarna vill göra.


LandningssidorLänk hit

På kommersiella webbplatser är det vanligt att man skapar skräddarsydda ”startsidor” för vissa typer av besök – så kallade landningssidor. Ofta har man till exempel en landningssida som matchar en annonskampanj, så att de som lockas av annonsen hamnar på en sida som tar upp precis samma tema som annonsen. Därigenom hoppas man öka chansen att besöket leder till konvertering, alltså att besökaren genomför det som annonsen syftade till (till exempel köper en produkt, blir medlem, blir prenumerant eller helt enkelt tar del av viss information).


MätbarhetLänk hit

Låt användare testa olika versioner av startsidan i så kallade A/B-tester, och avgör genom användningstester, enkäter eller webbstatistik vilken version som fungerar bäst.


TerminologiLänk hit

A/B-testning kallas ibland split test. När effekten av flera olika variabler ska studeras kan man använda det engelska begreppet multivariate testing.
Landningssidor heter landing page på engelska.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)